Ông Anwar Aridi

Chuyên gia cao cấp khu vực tư,
Ngân hàng thế giới

TIỂU SỬ

Ông Anwar Aridi là Chuyên gia cao cấp Khu vực tư tại Finance, Competitiveness, and Innovation Global Practice của Ngân hàng Thế giới tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. Ông đã làm việc tại chi nhánh Châuu và Trung Á có trụ sở tại Sofia Bulgaria và trước đó là ở Washington DC. Ông gia nhập FCI chi nhanh toàn cầu với tư cách là Chuyên gia trẻ vào năm 2015. Ông Anwar có chuyên môn về khoa học, công nghệ và chính sách đổi mới, phát triển khu vực tư nhân, khởi nghiệp công nghệ và chuyển giao công nghệ. Trước đây, ông từng là Chuyên gia phân tích chính sách kinh tế và công nghệ tại Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Phát triển Kinh tế Quốc tế SRI và tại bộ phận Trung Đông và Bắc Phi của Ngân hàng Thế giới. Cuốn sách mới nhất của ông là Europe 4.0: Addressing the Digital Dilemma and Innovation Agencies: Cases from Developing Economies (World Bank). Anwar có bằng Tiến sĩ từ Trường Chính sách Công và Hành chính Trachtenberg tại Đại học George Washington (GWU) về Chính sách Khoa học và Công nghệ.

CHỦ ĐỀ

Bài học kinh nghiệm từ chiến lược công nghiệp Châu Âu 4.0

TÓM TẮT

Bài báo cáo đề cập đến các vấn đề kinh tế cơ bản của các loại công nghệ kỹ thuật số, tập trung làm nổi bật những yếu tố mới tạo nên sự thay đổi, lý do động lực với sự thay đổi của công nghệ lại khác nhau, và những tác động riêng có ở trong và giữa các quốc gia. Sau đó, bài báo cáo cũng sẽ xem xét bằng chứng về sự khác biệt giữa các công nghệ kỹ thuật số đóng vai trò gì trong khả năng cạnh tranh và cơ hội cho các doanh nghiệp còn non trẻ, cũng như các công ty ở những khu vực kém phát triển, đồng thời đề cập các hướng giải quyết. Châuu phải đối mặt với tình thế khó khăn về kỹ thuật số. Các công ty châuu đặc biệt có thế mạnh về công nghệ vận hành như robot thông minh và in 3D. Điều này tăng cường khả năng cạnh tranh của châuu, đồng thời cũng làm gia tăng khoảng cách giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ, giữa các khu vực đi đầu và khu vực còn lạc hậu. Mặt khác, các công nghệ số như công nghệ giao dịch hoặc nền tảng kết nối có tiềm năng lớn nhất trong việc hòa nhập và tập hợp thị trường, nhưng đây là lĩnh vực Châuu còn ít cạnh tranh. Báo cáo đồng thời đề cập đến cách thức đạt được mục tiêu Châuu 4.0. Đại dịch COVID-19 (coronavirus) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nền kinh tế dữ liệu – và nêu lên ý kiến về các rủi ro có thể gặp phải nếu trở ngại về kỹ thuật số không được giải quyết. Báo cáo này cung cấp khuôn khổ, bằng chứng và khuyến nghị mà các chính phủ có thể phản ứng. Châuu có cơ hội đạt được một tương lai năng động và toàn diện về mặt công nghệ, họ cần nắm lấy cơ hội đó.