Ông Andrew Jeffries

Giám đốc quốc gia tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

TIỂU SỬ

Ông Andrew Jeffries đã có 28 năm kinh nghiệm chuyên môn trong đó có hơn 13 năm làm việc tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Hiện tại, ông đang là giám đốc quốc gia, đại diện cho Ngân hàng Phát triển Châu Á và chịu trách nhiệm cho công tác vận hành của ngân hàng tại Việt Nam. Các phương thức ADB đang sử dụng để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển là đối thoại chính sách, cho vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.

Từ năm 2016 đến giữa năm 2020, ông là Giám đốc Bộ phận Năng lượng Đông Nam Á, nơi ông chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của bộ phận vào cơ sở hạ tầng năng lượng, tư vấn chính sách, hỗ trợ cải cách ngành và thúc đẩy hợp tác năng lượng khu vực trong khu vực Đông Nam Á.

Từ năm 2013 đến năm 2016, ông lãnh đạo các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của trụ sở Ngân hàng Phát triển Châu Á tại New Delhi, Ấn Độ, nơi ông lãnh đạo chiến lược hợp tác quốc gia về lĩnh vực năng lượng với Chính phủ Ấn Độ (cho vay hàng năm khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ), và điều phối thể chế và làm việc với các cổ đông bao gồm cả việc thu xếp đồng tài trợ.

Từ năm 2007 đến năm 2013, ông đã lãnh đạo các dự án phức tạp về cơ sở hạ tầng năng lượng của ADB ở khu vực Nam Á, bao gồm thủy điện quy mô vừa đến lớn, điện khí hóa nông thôn và các chương trình cơ sở hạ tầng ngành năng lượng khác, hỗ trợ kỹ thuật và phân tích.

Trong hơn 10 năm trước khi gia nhập ADB vào năm 2007, ông Jeffries đã giữ các vị trí cấp cao tại các tổ chức tài chính tư nhân, thực hiện các giao dịch tài chính có cấu trúc bao gồm tài trợ dự án, đầu tư cổ phần và vốn cổ phần ưu đãi, liên doanh, tư nhân hóa, phát triển dự án quốc tế và dịch vụ tư vấn tài chính. Ông Jeffries có kinh nghiệm trực tiếp về cách các nhà đầu tư đa quốc gia, tổ chức và tư nhân xem và phân tích một số chương trình khuyến khích của chính phủ nhằm thúc đẩy đầu tư trực tiếp nói chung và cơ sở hạ tầng nói riêng.

Ông Jeffries mang quốc tịch Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông có bằng thạc sĩ về các vấn đề quốc tế của Đại học Columbia và bằng cử nhân kinh tế của Đại học Bucknell, Hoa Kỳ.

CHỦ ĐỀ

Nâng cấp các hạ tầng quan trọng cho phát triển bền vững tại Việt Nam

TÓM TẮT

Đại dịch COVID-19 đã minh chứng cho tầm quan trọng của khả năng phục hồi của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Cần phải có những bước chuyển đổi táo bạo để chuyển trọng tâm sang khả năng phục hồi — khả năng tồn tại, thích ứng và phát triển của xã hội khi đối mặt với những cú sốc. Tăng cường khả năng phục hồi đòi hỏi các giải pháp mới cho những thách thức mà cộng đồng và doanh nghiệp phải đối mặt trong thời kỳ đại dịch và xa hơn, sử dụng chiến lược công nghệ kỹ thuật số là phương tiện để đạt được điều này.

Khi công nghệ hóa đã trở thành một phần không thể thiếu của quá trình phục hồi kinh tế dài hạn – một phương tiện mới thúc đẩy tăng trưởng liên tục và đổi mới trên nhiều lĩnh vực quan trọng về kinh tế và xã hội, Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của chính mình giữa các doanh nghiệp và chính phủ, đồng thời phấn đấu để gặt hái toàn bộ lợi ích của công nghệ hóa. Nếu không, sẽ xuất hiện những tác động lâu dài đến khả năng cạnh tranh và tăng trưởng trong tương lai, đồng thời có thể gây ra những hậu quả đối với một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam, trở thành một bên tham gia tích hợp, then chốt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Để đạt được lợi ích tiềm năng từ số hóa, chính phủ sẽ cần tập trung các chính sách và cải cách trên nhiều mặt. Một vài quan điểm chung về cả khía cạnh ‘cứng’ và ‘mềm’ của phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để thảo luận, bao gồm:
· Kết nối kỹ thuật số
· Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số
· Hợp tác khu vực
· Các quy trình và cơ sở hạ tầng thương mại và hậu cần
· Dịch vụ tài chính kỹ thuật số
· Môi trường pháp lý và năng lực thể chế
· Nguồn nhân lực và đào tạo lại kỹ năng và nâng cao kỹ năng
· Hệ sinh thái khởi nghiệp
· ADB Ventures

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra động lực và sự đầu tư chưa từng có để đạt được cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên quy mô lớn. Sự hợp tác mạnh mẽ giữa chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển là con đường duy nhất để có thể phát triển tích cực.