Ông Alex Rogers

Chủ tịch, Chủ tịch Qualcomm Technology Licensing và Hợp tác đối ngoại, Qualcomm Incorporated

TIỂU SỬ

Ông Alex Rogers là chủ tịch của Chủ tịch Qualcomm Technology Licensing và Hợp tác đối ngoại. Với tư cách là người đứng đầu bộ phận bản quyền của công ty, ông Rogers chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và giám sát bản quyền công nghệ của Qualcomm, bao gồm việc quản lý tất cả các hoạt động hàng ngày và chịu trách nhiệm đối với Cục Sở hữu trí tuệ, bao gồm bằng sáng chế, bản quyền và nhóm nhãn hiệu đăng ký. Là người đứng đầu bộ phận Hợp tác đối ngoại, ông Rogers chịu trách nhiệm về các vấn đề công-tư, xuất khẩu và trách nhiệm doanh nghiệp.

Ông Rogers đã lãnh đạo Qualcomm Technology Licensing kể từ năm 2016, quản lý các vấn đề về sở hữu trí tuệ, các vấn đề về quy định và thương mại, cũng như đảm bảo cho sự phát triển và doanh thu từ các chương trình bản quyền công nghệ của Qualcomm Technology Licensing thông qua việc đàm phán các thỏa thuận cấp phép. Dưới sự lãnh đạo của mình, ông Rogers đã mở ra các chương trình cấp phép mới, đàm phán và giám sát việc ký kết các thỏa thuận cấp phép quan trọng, khởi xướng các chương trình quản lý phát triển sở hữu trí tuệ phối hợp với các hoạt động nghiên cứu và phát triển sâu rộng của Qualcomm, đồng thời khởi xướng các chương trình hỗ trợ những người được cấp phép trong nỗ lực áp dụng công nghệ và tiếp cận thị trường mới.

Sau khi gia nhập Qualcomm vào năm 2001, Rogers giữ nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau, tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền SHTT và kiện tụng thương mại. Năm 2007, ông trở thành phó chủ tịch đứng đầu bộ phận tranh tụng của Qualcomm và sau đó được thăng chức thành phó tổng cố vấn trước khi chuyển sang QTL vào năm 2016. Ông Rogers là thành viên của Ủy ban điều hành Qualcomm và báo cáo trực tiếp với chủ tịch và giám đốc điều hành Qualcomm, ông Cristiano Amon.

Trước khi gia nhập Qualcomm, Rogers là Phó Tổng Giám đốc của công ty luật Grey, Cary, Ware & Freidenrich (nay là DLA Piper), tập trung vào các vụ kiện về sở hữu trí tuệ cho các công ty công nghệ.

Rogers có bằng cử nhân và thạc sĩ Văn học Anh của Đại học Georgetown và bằng Tiến sĩ luật của Trung tâm Luật Đại học Georgetown. Ông cũng học một năm tại Đại học Hebrew ở Israel và dạy lịch sử và văn học ở Washington, D.C. trong bốn năm. Ông Rogers hiện đang là thành viên Hội đồng khách của Trung tâm Luật Đại học Georgetown.

CHỦ ĐỀ

Nhận diện bối cảnh và các xu thế lớn của CNH, HĐH trên thế giới đến năm 2030, tầm nhìn 2045

ABSTRACT

Updating…