Bà Dina Umali-Deininger

Giám đốc thực hành, nhóm nông nghiệp và thực phẩm, World Bank

TIỂU SỬ

Bà Dina Umali-Deininger là Giám đốc Thực hành Nông nghiệp và Thực phẩm cho Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới. Bà quản lý các dịch vụ phân tích và danh mục cho vay với tổng trị giá 3,8 tỷ đô la, tập trung vào việc thúc đẩy khí hậu nông nghiệp thông minh, liên kết giữa những nông dân sản xuất quy mô nhỏ với thị trường, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, nâng cao sinh kế và việc làm ở nông thôn. Trước đây bà từng là Giám đốc Thực hành Nông nghiệp cho Trung và Đông Phi, Giám đốc Thực hành về Nước cho Châu u và Trung Á, và Điều phối viên Khu vực Quốc gia tại văn phòng Ngân hàng Thế giới ở New Delhi, giám sát chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của Ngân hàng Thế giới tại Ấn Độ. Bà Dina có bằng M.A. và Ph.D. bằng Kinh tế Ứng dụng của Đại học Stanford, và bằng B.A. về Quản lý Kinh doanh Nông nghiệp của Đại học Philippines.

CHỦ ĐỀ

Hướng tới nền nông nghiệp phát thải thấp: Vai trò của công nghệ số

TÓM TẮT

Updating…