Địa chỉ: Tầng 9, The Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: https://www.qualcomm.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Qualcomm là nhà sáng tạo công nghệ không dây hàng đầu thế giới và là động lực thúc đẩy sự phát triển, ra mắt và mở rộng 5G. Khi chúng tôi kết nối điện thoại với internet, cuộc cách mạng di động đã ra đời. Ngày nay, các nền tảng công nghệ của chúng tôi kích hoạt hệ sinh thái di động và được tìm thấy trong mọi điện thoại thông minh có 3G, 4G, 5G. Chúng tôi đem lại sự tiện ích của di động tới những ngành công nghiệp mới, bao gồm cả sản xuất ô tô, mạng lưới thiết bị kết nối internet, và đang hướng tới một thế giới nơi vạn vật đều có thể giao tiếp và tương tác liền mạch.

Qualcomm Incorporated bao gồm doanh nghiệp được cấp phép, QLT, và phần lớn danh mục bằng sáng chế của chúng tôi. Qualcomm Technologies, Inc., một công ty con của Qualcomm Incorporated, cùng với các công ty con của mình, về cơ bản tất cả các chức năng kĩ thuật, nghiên cứu và phát triển,và tất cả các  hoạt động kinh doanh sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả mảng kinh doanh bán dẫn QCTcủa chúng tôi.