Bà Nguyễn Thái Hải Vân

Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam

TIỂU SỬ

Bà Nguyễn Thái Hải Vân hiện đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, tập trung vào việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển cho toàn bộ hệ sinh thái Grab.

Trước khi gia nhập Grab Việt Nam, bà Nguyễn Thái Hải Vân đã có 17 năm làm việc tại Unilever Việt Nam với vai trò là Phó Chủ tịch phụ trách ngành hàng Chăm sóc Cá nhân, đồng thời đảm nhiệm mọi chiến lược truyền thông của Unilever. Bà có nhiều kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược thương mại, điều phối hoạt động kinh doanh tiếp thị hàng loạt ngành hàng của Unilever Việt Nam và Unilever khu vực Đông Nam Á. Với sự gần gũi, am hiểu sâu sắc về văn hoá, thị trường Việt Nam, bà Hải Vân tiếp tục phát triển những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trong hệ sinh thái Grab phù hợp với thị trường, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân, thúc đẩy vị thế siêu ứng dụng đa dịch vụ hàng đầu của Grab trong khu vực.

Bà Hải Vân cũng đang là Đồng Chủ tịch Hiệp hội Tiếp thị Di động Việt Nam.

CHỦ ĐỀ

Tận dụng nền tảng công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành dịch vụ

TÓM TẮT

Updating…