Bà Nguyễn Hồng Hà

Đại diện lâm thời, Tổ chức lao động quốc tế (ILO)

TIỂU SỬ

Bà Nguyễn Hồng Hà hiện là Giám đốc chương trình Better Work tại Việt Nam. Bà dẫn dắt chương trình từ năm 2013 và nắm giữ vai trò Giám đốc chương trình Better Work tại Châu Á trong khoảng thời gian 2018-2021. Better Work là một phần của chương trình hợp tác toàn cầu mang tính sáng tạo giữa ILO và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành may mặc và da giày nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải thiện điều kiện làm việc, tuân thủ luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
Trước khi tham gia chương trình Better Work, bà đã có thời gian làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCCI chi nhánh TP Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp của VCCI. Bà từng là thành viên chính thức của Hội đồng Trọng tài Lao động TP Hồ Chí Minh.
Bà Hà có bằng Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Đại học New South Wales, Úc và bằng Cử nhân Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

CHỦ ĐỀ

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu chuyển đổi lao động

TÓM TẮT

Updating…