Bà Mary C. Hallward-Driemeier

Cố vấn Kinh tế cấp cao về Tài chính, Năng lực cạnh tranh và Đổi mới sáng tạo, World Bank

TIỂU SỬ

Mary Hallward-Driemeier là Cố vấn Kinh tế Cấp cao về Tài chính, Năng lực cạnh tranh và Đổi mới sáng tạo tại Ngân hàng Thế giới. Bà dẫn dắt chương trình nghị sự phân tích các vấn đề tăng trưởng và thay đổi cấu trúc của nền kinh tế vi mô. Là một công dân Canada, bà đã công bố nhiều nghiên cứu về công nghệ và phát triển khu vực tư nhân, năng suất doanh nghiệp, tác động của các cuộc khủng hoảng tài chính và trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Bà đang dẫn dắt chương trình Jobs and Economic Transformation cho IDA, đồng thời là cố vấn cho Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới và là đồng quản lý của Nhóm Việc làm. Những cuốn sách gần đây của bà là At Your Service? The Promise of Services Led Development, Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development và Europe 4.0: Addressing the Digital Dilemma. Bà Mary đã nhận được bằng Cử nhân Đại học Harvard, bằng Thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Đại học Oxford nơi bà nhận được Học bổng Rhodes, và bằng Tiến sĩ Kinh tế học từ Viện Công nghệ Massachusetts (M.I.T.).

CHỦ ĐỀ

Tương lai kinh tế toàn cầu hậu COVID 19 và các gợi ý cho Việt Nam

TÓM TẮT

COVID-19 thúc đẩy phát triển các xu hướng kinh tế nền tảng, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu về khả năng phục hồi. Phần trình bày này sẽ chia sẻ về cách thức số hóa và Công nghiệp 4.0, các mô hình thay đổi toàn cầu hóa và tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Phần chia sẻ cũng sẽ đề cập đến các chính sách, khuyến nghị dành cho Việt Nam để có một lộ trình tăng trưởng kinh tế giai đoạn hậu COVID-19.