Bà Camilla Holbech

Tham tán Năng lượng, Điện gió ngoài khơi,
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam

 

TIỂU SỬ

Bà Camilla Holbech làm việc chủ yếu về các vấn đề quy định và chính sách trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành năng lượng ở cả khu vực tư nhân và Chính phủ Đan Mạch. Hiện bà đang đảm nhiệm vai trò Tham tán năng lượng tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, hỗ trợ sự hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng bền vững.

CHỦ ĐỀ

Phát triển năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

TÓM TẮT

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, việc tiếp cận năng lượng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc cân nhắc đảm bảo nguồn cung để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với khả năng chi trả và tính bền vững.

Việt Nam có cơ hội phát triển quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của hệ thống năng lượng bằng cách triển khai năng lượng tái tạo với chi phí cạnh tranh và thúc đẩy quá trình Công nghiệp 4.0, đặt ra một hướng đi bền vững cho công nghiệp hóa. Nguồn cung cấp năng lượng xanh hơn có thể là động lực đầu tư quan trọng cho FDI, khiến Việt Nam trở nên thu hút hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.