Dell Technologies

Address: – Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

– Hồ Chí Minh: Phòng 2B, tầng 6, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84) 24 730 33999
Fax: (84) 28 3822 1366​
Website: https://www.delltechnologies.com

Dell Technologies (NYSE: DELL) là một công ty công nghệ tư nhân lớn nhất thế giới gồm nhiều công ty với khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các tổ chức, cá nhân giúp xây dựng tương lai số, đổi mới môi trường công nghệ thông tin (CNTT). Công ty phục vụ các khách hàng ở mọi quy mô tại 180 quốc gia (bao gồm từ 98% số công ty có tên trong danh sách Fortune 500 cho tới các khách hàng cá nhân) với những sản phẩm công nghệ và dịch vụ tiên tiến, sáng tạo nhất bao trùm từ điện toán ranh giới đến điện toán đám mây. Dell Technologies bao gồm các công ty như: Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream và VMware.