SƠ ĐỒ GIAN HÀNG

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ & TRIỄN LÃM TẠI SỰ KIỆN

Bà Nguyễn Vân Anh
Tổng giám đốc – Tập đoàn IEC
Điện thoại: 0246 663 2450
Di động: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn