PHIÊN TOÀN THỂ

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0
“CHỦ TRƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG THAM GIA CMCN LẦN THỨ 4”
02 – 03/10/2019 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
(Chương trình hội thảo dự kiến & có thể thay đổi không cần báo trước)

THỨ NĂM | 03/10/2019 | 07:30 – 12:00
PHIÊN TOÀN THỂ - DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Đồng chủ trì:
1. Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
2. Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
3. Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
4. Đ/c Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
5. Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
7. Đ/c Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN & MT của Quốc hội

07:30 – 08:00
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

07:30 - 08:00

LỄ KHAI MẠC

le khai mac

08:00 – 08:20
LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THAM QUAN TRIỂN LÃM VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

08:00 - 08:20

08:20 – 08:25
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

08:20 - 08:25

08:25 – 08:35
PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:25 - 08:35
08:35 – 08:50

Clip về quá trình xây dựng và những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Bộ Chính trị về
“Một số chủ trương, chính sách lớn chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

08:35 - 08:50

PHIÊN BÁO CÁO TOÀN THỂ

08:50 – 09:10
Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 của Việt Nam

Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

09:10 – 09:30
Chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

09:10 - 09:30

09:30 – 09:50
Kinh nghiệm chuyển đổi số của các doanh nghiệp quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

Ông Andy Rowsell-Jones, Phó Chủ tịch, Gartner

09:30 - 09:50

09:50 – 10:10
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU
TRÌNH CHIẾU CLIP VỀ CÔNG NGHỆ 4.0 NỔI BẬT

09:50 - 10:10

10:10 – 11:30

PHIÊN TỌA ĐÀM BÀN TRÒN CẤP CAO

Điều phối: Ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc, Tập đoàn VNPT

Thành phần tham gia trao đổi, thảo luận:

 • Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
 • Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Đ/c Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 • Đ/c Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN & MT của Quốc hội
 • Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Đ/c Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đ/c Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Đ/c Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Đ/c Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương
 • Đ/c Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
 • Đ/c Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Ông Lê Đăng Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội (Viettel)
 • Ông Thiều Phương Nam, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Lào và Campuchia, Qualcomm Incorporated
 • Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong
 • Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám Đốc, FPT
 • Ông Nguyễn Trí Thông, Giám đốc Corporate Marketing, Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina
 • Ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc, BE Group
 • Ông Kabsung Kim, Trưởng Ban cố vấn về đô thị thông minh, Ủy Ban cố vấn cho Tổng thống Hàn Quốc về CMCN 4.0
 • Ông Jerry Lim, Giám đốc Quốc gia, Grab Việt Nam
 • Bà Rachel Barger, Giám đốc Vận hành, SAP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Nhật Bản
 • Ông Denis Brunetti, Chủ tịch, Ericsson khu vực Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào
10:10 - 11:30
11:30 – 11:45

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ

Đ/c Vũ Đức Đam,
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

11:30 - 11:45
11:45 – 12:00

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 4.0

11:45 - 12:00

12:00
KẾT THÚC PHIÊN CẤP CAO

12:00