Ông Vishal Agarwal

S4_Mr. Vishal Agarwal

Ông Vishal Agarwal

Đối tác điều hành tại McKinsey & Company
Tiểu sử
Vishal Agarwal là Đối tác tại McKinsey & Company và ông lãnh đạo McKinsey trong các hoạt động Dầu khí ở Đông Nam Á. Ông hỗ trợ khách hàng về một loạt các vấn đề bao gồm chuyển đổi hoạt động, tăng tốc về chiến lược dự án lớn. Kể từ khi gia nhập McKinsey vào năm 2007, ông đã làm việc trong lĩnh vực năng lượng, với các công ty dầu khí, bao gồm các công ty dầu khí quốc gia cũng như các công ty dầu khí lớn và quốc tế hàng đầu. Ông đã phục vụ các tổ chức này về các chuyển đổi hoạt động toàn diện bao gồm tăng trưởng sản xuất, hiệu quả chi phí cũng như khả năng xây dựng ở quy mô. Ông đã làm việc với các khách hàng trên khắp nước Úc, Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Một số nhiệm vụ gần đây của ông bao gồm giảm thiểu chi tiêu của bên thứ ba cho một công ty dầu khí lớn ở Đông Nam Á, giúp tăng cường sản xuất thông qua quản lý tốt hơn và quản lý hồ chứa cũng như thực hành khoan để chuyển đổi hoạt động độc lập, từ đầu đến cuối Công ty dầu khí quốc gia Đông Nam Á bao gồm tăng cường sản xuất, chiến lược hồ chứa dài hạn và xây dựng năng lực. Ngoài việc phục vụ khách hàng, Vishal đã xuất bản rộng rãi các cuốn sách về lĩnh vực năng lượng bao gồm, ‘Mười ý tưởng để định hình lại ngành năng lượng Indonesia,, và‘ Mở khóa khu vực E & P của Indonesia. Trước khi gia nhập McKinsey, Vishal làm việc tại Lehman Brothers và Wipro Limited. Ông có bằng MBA của Học viện Quản lý Ấn Độ, Bangalore.