Ông Trương Hoàng Linh

S3_Dr. Truong Hoang Linh

Ông Trương Hoàng Linh

Lãnh đạo Kĩ thuật số Quốc gia
Tiểu sử
Tiến sĩ Trương Hoàng Linh tốt nghiệp Đại học Southampton về Kỹ thuật Điện và Điện tử. Trong vai trò lãnh đạo kỹ thuật số quốc gia, Tiến sĩ Linh chịu trách nhiệm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số ABB Việt Nam, xác định các xu hướng phát triển của ngành và tạo điều kiện cho ABB và các khách hàng của ABB thay đổi kinh doanh bằng cách tận dụng các công nghệ kỹ thuật số.
Trước khi vào ABB, Tiến sĩ Linh giữ vai trò quản lý dự án và kỹ thuật trong các giải pháp phân phối điện, quản lý năng lượng, tự động hóa điều khiển quá trình trong các ngành công nghiệp như điện và điện nước, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Tiến sĩ Linh cũng có nhiều kinh nghiệm về bán hàng kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, kiến trúc giải pháp, quản lý sản phẩm và phát triển kinh doanh.