Ông Trần Thanh Hải

K_Mr. Tran Thanh Hai

Ông Trần Thanh Hải

Tổng Giám Đốc, Be Group
Tiểu sử
  • Đồng sáng lập và nguyên Giám đốc công nghệ VNG
  • Đồng sáng lập và nguyên Tổng Giám Đốc Fim+, Công ty lớn nhất tại Việt Nam cung cấp ứng dụng xem phim VOD theo yêu cầu
  • Đồng sáng lập và nguyên Tổng Giám đốc Vina Data
  • Chủ tịch HĐQT chudu24.com
  • Một trong những người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, đồng sáng lập và cố vấn chiến lược cho rất nhiều công ty khởi nghiệp.