Ông Thiều Phương Nam

Mr. Thieu Phuong Nam

Ông Thiều Phương Nam

Giám đốc Quốc gia của Tập đoàn Qualcomm tại Việt Nam, Lào, Campuchia

TIỂU SỬ
Ông Thiều Phương Nam giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động của Qualcomm tại Việt Nam, Lào và Campuchia với mục tiêu thúc đẩy 4G, 5G và thế hệ tiếp theo sử dụng và sử dụng công nghệ không dây trong khu vực này.
Trước khi gia nhập Qualcomm, ông là Giám đốc điều hành khu vực, Kinh doanh tổng hợp cho IBM Việt Nam, phụ trách danh mục đầu tư kinh doanh rộng bao gồm dịch vụ tài chính ngân hàng, viễn thông, doanh nghiệp, giáo dục, y tế và chính phủ. Ngoài vai trò đó, ông còn giữ chức vụ Giám đốc của Brach cho các chi nhánh tại TP.HCM và Đà Nẵng, chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh và hoạt động của mình. Trước IBM, ông Nam đã dành 12 năm với Intel tại Việt Nam. Ông bắt đầu với tư cách là Trưởng phòng Giao dịch và Truyền thông tại Intel Việt Nam và trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo và quản lý khác nhau, bao gồm Giám đốc bán hàng Quốc gia tại Việt Nam, Lào và Campuchia và Giám đốc Quốc gia cho Campuchia. Là một trong số ít những người tiên phong của Intel tại nước này, Nam đã dẫn dắt sự phát triển kinh doanh của Intel trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới thông qua việc thúc đẩy một số sáng kiến ​​chiến lược với các cơ quan chính phủ và các đối tác OEM & hệ sinh thái để tăng cường áp dụng thông tin và truyền thông công nghệ trong các lĩnh vực kinh doanh, tiêu dùng, chính phủ và giáo dục.
Ông Thiều Phương Nam nhận bằng cử nhân và bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện của Đại học kỹ thuật điện quốc gia Saint Petersburg và bằng tiến sĩ về khoa học kỹ thuật của Đại học Giao thông vận tải quốc gia Moscow.