Ông Ted Kim

S5_Mr. Ted Kim

Ông Ted Kim

Tổng Giám đốc KIMC kiêm Nhà sáng lập/Tổng Giám đốc Campus K

Biography

HỌC VẤN:

Bằng EMBA từ Trường Kinh tế và Quản lý Thanh Hoa

Bằng MBA từ INSEAD

Tốt nghiệp Trường đại học nghiên cứu quốc tế, Đại học quốc gia Seoul

Cử nhân trường Đại học Quốc gia Seoul

SỰ NGHIỆP

(Hiện tại) Giám đốc điều hành / Nhà sáng lập Campus K Co-work,

(Hiện tại) Giám đốc điều hành / Nhà sáng lập KIMC Group

(Hiện tại) Trợ lí Giáo sư, Đại học Han Yang

(Hiện tại) Giám đốc thường trực Next Challenge Foundation (được cấp phép bởi Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Startups, Hàn Quốc)

(Hiện tại) Chuyên mục Nhật báo kinh doanh châu Á

(Hiện tại) Korea Business News TV, Vietnam Expert

Tư vấn, đối tác của Bizlink Lawyers

Tổng Giám đốc SK Trung Quốc

Giám đốc điều hành SK D

Giám đốc cấp cao  tại AT Kearney