Ông Ramesh Rao

S3_Mr. Oda Ryohei

Ông Ramesh Rao

Giám Đốc Kỹ thuật cấp cao trong lĩnh vực Quản lý Công nghệ và Sản phẩm
Qualcomm Technology Licensing (QTL), Qualcomm Incorporated
Tiểu sử
Ông Ramesh Rao là Giám Đốc Kỹ thuật cấp cao trong lĩnh vực Quản lý Công nghệ và Sản phẩm tại Qualcomm Technology Licensing (QTL) San Diego, California. Ông chịu trách nhiệm làm việc với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) và các công ty startups tại các quốc gia đang phát triển cũng như các cộng đồng startup; tư vấn, xác định và thiết kế những gói sản phẩm nhằm hỗ trợ chuyển đổi nhanh chóng ý tưởng và nguyên mẫu trở thành sản phẩm thương mại thành công.
Từ 1995 đến 2015, ông từng làm việc tại Qualcomm CDMA Technologies(QCT) và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong bộ phận Quản lý Kỹ thuật về Ứng dụng Phần cứng và Quản lý Kinh doanh Sản phẩm Kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ các OEMs về công nghệ 3G, UMTS và LTE cũng như ra mắt sản phẩm thương mại sử dụng những công nghệ này. Ông cũng là người thành lập Trung tâm QCT’s Customer Engineering tại Bangalore, Ấn Độ năm 2008 và tại Sao Paulo, Brazil năm 2011. Từ 2015 đến 2016, ông là người đứng đầu bộ phận Kỹ thuật tại Bắc Mỹ của một công ty khởi nghiệp đến từ Trung Quốc chuyên cung cấp sản phẩm cho thị trường Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Ông đảm nhiệm vị trí hiện tại kể từ năm 2016 và làm việc với nhiều đơn vị sáng chế và startup tại các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á, Mỹ Latin, Ấn Độ và Đông Âu. Trong thời gian làm việc tại QTL, ông phát huy được bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp không dây qua các dự án Thiết bị di động và IoT trải dài từ Điện thoại 4G, Điện thoại thông minh bình dân, Đo lường thông minh, Theo dõi quản lý tài sản, IoT trong công nghiệp (IIoT), Hệ thống quản lý bán hàng (POS), Phát triển thành phố thông minh, Chương trình đào tạo dành cho sinh viên đại học.
Ông nhận bằng Cử nhân ngành Kỹ sư Điện tử và Viễn thông tại Đại học Mysore, Ấn Độ và nhận bằng Thạc sỹ ngành Khoa học Máy tính tại Đại học California State, Sacramento.