Ông Rajagopalan

S4_Mr. M. Rajagopalan

Ông Rajagopalan

Giám đốc Phát triển Thị trường, Kinh doanh Năng lượng, Trung Đông và Châu Á
Tập đoàn Wartsila
Tiểu sử

M.Rajagopalan (Raj) là Giám đốc Phát triển Thị trường, Kinh doanh Năng lượng, Trung Đông và Châu Á, tập đoàn Wartsila. Ông ấy làm việc phần lớn tại Singapore.

Raj đã hoạt động trong ngành điện hơn 20 năm. Ông tham gia với rất nhiều các bên liên quan ở nhiều quốc gia, bao gồm các nhà hoạch định hệ thống và các công ty Tiện ích, để giúp họ lên kế hoạch cho sự pha trộn thế hệ tối ưu nhất trong tương lai. Ông thông  thạo nhất về mảng nguyên nhân của năng lượng tái tạo và sự linh hoạt thế hệ. Nhóm của ông đã thực hiện nhiều mô hình cho nhiều hệ thống điện ở Trung Đông và Châu Á.
Chủ đề

KẾT HỢP TÀI NGUYÊN TỐI ƯU ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG – ĐỘ TIN CẬY, GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG