Ông Raimund Klein

S3_Mr. Raimund Klein

Ông Raimund Klein

Trưởng Bộ phận Công nghiệp số, Siemens ASEAN
Tiểu sử
Ông Raimund Klein là Trưởng Bộ phận Công nghiệp số, SIEMENS ASEAN.
Ông là một nhà quản lý với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt về các mảng Kế hoạch và Chiến lược kinh doanh, Sales, Phát triển kinh doanh, Chiến lược Marketing và Phát triển vận hành. Hiện tại, ông đang chịu trách nhiệm phát triển Digihub – Industry 4.0, một hệ sinh thái cho số hoá Chuỗi giá trị khách hàng và Nghiên cứu – Phát triển các dịch vụ số mới.
Raimund cũng tham gia sâu vào quá trình xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh G2Market và dịch vụ cho các mô hình kỹ thuật số mới.
Bên cạnh đó, ông có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các giải pháp số hoá cho Siemens nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, ứng dụng các mô hình minh bạch cơ hội thị trường và gia tăng tính minh bạch trong quan hệ giữa Siemens và các đối tác. Ông cũng là người xây dựng hệ thống giá mới nhằm tối ưu chu trình đặt hàng.
Raimund là người tạo ra những cải thiện đáng kể trong việc kết nối các quy trình kinh doanh của Siemens thông qua số hóa các hoạt động nội bộ, bao gồm bán hàng, tiếp thị, hậu cần, dịch vụ và hỗ trợ tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ông cũng phát triển một mô hình phân tích dữ liệu nhằm tăng cường minh bạch hiệu suất kinh doanh trên các khu vực/kênh tại ASEAN.
Bản phát hành mới nhất – SWYFT cổng dịch vụ công nghiệp của tương lai – là một ứng dụng dựa trên dịch vụ theo nhu cầu, một giải pháp một cửa cho phép các khách hàng đầu cuối có thể yêu cầu dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp. Đây là một kế hoạch kinh doanh tích hợp cho các quy trình dịch vụ khách hàng mà Raimund đã triển khai nhằm để tăng lợi nhuận hoạt động ở Đông Nam Á.
Raimund đồng thời là cố vấn của Uỷ bản Sản xuất, Chương trình Tương lai kinh tế Singapore và là đồng tác giả với Uỷ ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) trong việc xây dựng Bộ chỉ số Sản xuất thông minh Singapore (Smart Manufacturing Index Singapore).
Raimund từng theo học ngành khoa học máy tính và tốt nghiệp Đại học Giessen Đức.
CHỦ ĐỀ 
Tương lai của Tự động hoá
 
TÓM TẮT 
Báo cáo “Năng suất tương lai” của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) cho thấy các công nghệ thúc đẩy năng suất theo mô hình Công nghiệp 4.0 là có thực. Tuy nhiên hiện nay, thế giới hoặc không có kiến ​​thức về sự tồn tại của chúng hoặc không biết cách ứng dụng những công nghệ đó phục vụ cho nhu cầu của mình.
Bài thuyết trình dài 20 phút về “Tương lai của Tự động hóa” sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về những công nghệ 4.0 đang hiện hữu như liên kết ngang – dọc, vận hành ảo và bản song sinh IoT.
Phần thứ hai của bài thuyết trình sẽ giới thiệu về những Công nghệ Tự động hóa mới – Trí tuệ nhân tạo, Điện toán biên, Thực tế ảo tăng cường và Blockchain.
Trong phần cuối, câu hỏi khiến các giám đốc nhà máy và công ty trăn trở nhất: “Chúng tôi nên bắt đầu hành trình Công nghiệp 4.0 như thế nào?” – sẽ được giải đáp ngắn gọn bằng việc giải thích về SIRI – “Chỉ số mức độ sẵn sàng cho Công nghiệp thông minh” – cho biết cách xây dựng những tiêu chuẩn Công nghiệp 4.0 dành riêng cho doanh nghiệp và thiết kế lộ trình đặc thù để triển khai Công nghiệp 4.0.