Ông Phạm Việt Thắng

S1_2_Mr. Pham Viet Thang

Ông Phạm Việt Thắng

Giám đốc quốc gia, Vmware

Tiểu sử
Phạm Việt Thắng hiện là Giám đốc quốc gia cho Vmware Việt Nam. Ông tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore – NUS và làm việc cho một viện nghiên cứu tại Singapore trong 3 năm, Thắng trở về Việt Nam để làm việc cho nhiều MNC trong lĩnh vực CNTT. Trước Vmware, ông đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong Sun microsytems, Microsoft, Oracle và gần đây nhất là Giám đốc bán hàng quốc gia của Pure Storage Vietnam. Ông tin tưởng rằng Công nghệ có thể giúp khách hàng thay đổi doanh nghiệp của họ và Vmware hiện đang là công ty tốt nhất tại thời điểm này có thể nâng cao giá trị thực của sự đổi mới, và là giải pháp hàng đầu cho hành trình đến với hệ thống đám mây.