Ông Park Jung Ho

S5_Mr. Jung Ho Park,

Ông Park Jung Ho

Tổng Giám đốc DUCOGEN
Tiểu sử

HỌC VẤN

  • Bằng Thạc sĩ, Công nghệ Giáo dục, Đại học Hanyang (Seoul), 2012
  • Bằng Thạc sĩ, Công nghệ Truyền thông, Viện Công nghệ Truyền thông Seoul, 2014

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

– Khóa học đào tạo chuyên gia VR Dự án việc làm mới VR, Bài giảng AR & dạy kèm (Dành cho người tìm việc sống ở Seoul), Corporation DMC CoNet, 2018.12 – 2019.02

– Giảng viên thực tập VR AR Bài giảng & Kèm cặp (Đối với sinh viên đoàn kết), Bộ Lao động Dịch vụ phát triển nguồn nhân lực IPP, Bộ Lao động và Lao động, 2018,08 ~ nay

– Bài giảng, khóa học VR UNITY UNITY & VR AR, Pangyo, Trung tâm khởi nghiệp (Dành cho người lớn và người đi làm), 2018.12 ~ nay

– Bài giảng Quản lý dự án truyền thông mới của Viện Truyền thông và Nghệ thuật Dong-ah (Dành cho sinh viên đại học) 2015 – 2018.

– Trường trung học Sangil Media (trường chuyên biệt) Bài giảng UNITY & VR AR (Dành cho học sinh trung học) 2018.09 ~ nay

– Trường Mirim Meister (Trường Meister) UNITY & VR AR (Dành cho học sinh trung học) 2018.08 ~ nay

– Bài giảng và huấn luyện dự án Handok Inc.VR (Dành cho người đi làm) 2018.04 ~ nay

– Chuyên gia tư vấn giáo dục của Đại học Hoseo – Bài giảng nuôi dưỡng (Dành cho người đi làm và người tìm việc) 2015.05 ~

– Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Edu Hàn Quốc (trước đây là Hiệp hội Công nghiệp E-Learning) Chuyên gia tư vấn giáo dục Khóa học Chuyên gia Giáo dục (Dành cho người đi làm và Người tìm việc) 2014.04 – 2015.03

– Bài giảng Phát triển nội dung tương tác chuyển động của Bộ Khoa học và CNTT Kinect, 2017.02 ~ 2017.12

– Nguyên mẫu VR của Bộ Khoa học và Phòng CNTT (Nội dung phòng trải nghiệm nhận dạng chuyển động VR) 2017.02 ~ 2017.12

– Hàn Quốc Enterpreneurship Foundation Hàn Quốc Thực tế ảo thông minh (VR) Nội dung kinh nghiệm nghề nghiệp Bài giảng 2017.07 ~ 2018.08

KINH NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH

– Giám đốc đại diện, Dịch vụ giáo dục/ phát triển phần mềm VR/ AR/ MR, Ducogen, Inc. 2015.11 ~ (3y, 8m)

– Giám đốc điều hành, Công nghệ Giáo dục/ Smart Learning, Wedu Communications, Inc., 2004.01 ~ 2015.08 (11y, 8m)

– Bộ phận quản lý, Nội dung học tập/ Dịch vụ điện tử chung, Tech Vill Education, Inc. 2001.11 ~ 2004.03 (2y, 5m)

– Quản lý nhóm, Dịch vụ giáo dục General SW Fusion, N-Tech 9, Inc. 2000.03 ~ 2001.11 (1y, 9m)

– Trợ lý Giám đốc, Phát triển phần mềm chung, Eden Data, Inc. (Phát triển phần mềm / Dịch vụ) 1997.10 ~ 2000.02 (2y, 5m)