Ông Oda Ryohei

S2_Mr. Oda Ryohei

Ông Oda Ryohei

Quản lý cấp cao – Bộ phận chuyển đổi số
Công ty TNHH ABeam Consulting (Việt Nam)

Tiểu sử
Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty tư vấn lớn của thế giới, ông Oda Ryohei hiện tại là quản lý cấp cao, trưởng bộ phận chuyển đổi số của công ty ABeam Consulting Việt Nam, đang tư vấn và giúp đỡ rất nhiều công ty lớn ở Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á thực hiện việc chuyển đổi số một cách hiệu quả, tối ưu hóa các quy trình hoạt động, cũng như tạo ra những mô hình kinh doanh mới để duy trì lợi thế cạnh tranh trong thời đại Cách Mạng Công Nghiệp lần thứ 4.
Ông Oda cũng có rất nhiều kinh nghiệm triển khai các hệ thống lớn, quản lý tổng thể doanh nghiệp cho khách hàng ở các lĩnh vực khác nhau, ở các nước như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Singapore, New Zealand, và Brazil.
Chủ đề

Hành trình Chuyển đổi số

Tóm tắt
Khi thực hiện việc chuyển đổi số ở bất kì doanh nghiệp nào, các chính sách và chiến lược về IT không tách rời với các chiến lược kinh doanh. Các công ty cần cân nhắc việc ứng dụng công nghệ mới như thể nào để cải tiến quy trình và tạo ra những mô hình kinh doanh mới, tăng cường lợi thế cạnh tranh. ABeam sẽ chia sẻ những phân tích chuyên sâu về các thách thức trong việc thực hiện chuyển đổi số, các yếu tố quyết định thành công của việc áp dụng chuyển đổi số ở các doanh nghiệp trong khu vực Châu Á.​