Ông Nguyễn Kim Cương

S3_Mr. Nguyen Kim Cuong

Ông Nguyễn Kim Cương

Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Marketing & Quan hệ đối tác CMC Technology & Solution
Tiểu sử
Ông Nguyễn Kim Cương gắn bó với Tập đoàn Công nghệ CMC từ năm 1998 đến nay. Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Soft), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC và là Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn CMC.
Ông là người có vai trò rất lớn trong các dự án trọng yếu của CMC trong lĩnh vực phần mềm, là một trong những người đặt nền móng quan trọng nhất cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm như eDocman, iLib, IU, CPC…
Tháng 4/2019, CMC Technology & Solution (Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC) được thành lập bằng việc hợp nhất năng lực và kinh nghiệm của 4 công ty thành viên của Tập đoàn CMC bao gồm CMC SI, CMC SISG, CMC Soft, CMC Cyber Security. Ông Nguyễn Kim Cương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Marketing và Phụ trách khối Kinh doanh Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB).