Ông Nguyễn Hưng Nguyên

S1_2_Mr. Nguyen Hung Nguyen

Ông Nguyễn Hưng Nguyên

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật
Công ty CP Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam – NAPAS
Tiểu sử
Khởi đầu sự nghiệp tại Công ty TransInfotech Việt Nam vào năm 2005. Đến năm 2007, Ông Nguyễn Hưng Nguyên chuyển sang làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink, tại đây Ông giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật cho đến năm 2011. Sau đó, Ông dành 5 năm từ năm 2011 đến năm 2016 làm việc tại Singapore trong lĩnh vực thanh toán, trải qua nhiều vị trí công tác như: Chuyên gia Tư vấn Giải pháp tại Công ty FIS Global, Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng tại Công ty Visa Inc., và Quản lý Sản phẩm tại Công ty Wirecard, Từ tháng 1/2016, Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Kỹ thuật của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Thanh toán Thẻ với hơn 10 năm kinh nghiệm ở các mảng Tư vấn và Giải pháp Thanh toán, hiện với vai trò là Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Kỹ thuật của NAPAS, Ông chịu trách nhiệm chung về công tác vận hành hạ tầng Công nghệ Thông tin, cũng như chỉ đạo phát triển nền tảng số hoá của Công ty, hướng đến mục tiêu giúp cho hệ thống thanh toán điện tử tại Việt Nam nhanh hơn, an toàn hơn và có nhiều tiện ích hơn cho khách hàng. Các dự án tiêu biểu gồm: (i) Triển khai nền tảng cung cấp các dịch vụ thanh toán số hoá cho các Ngân hàng và Thị trường; (ii) Cung cấp dịch vụ thanh toán thương mại điện tử bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa; (iii) Triển khai kết nối liên thông hệ thống chuyển mạch ATM/POS; (iv) Triển khai bộ tiêu chuẩn quốc gia về thẻ chip nội địa .v.v. Các dự án thành công đã góp phần tạo dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ Việt Nam.