Ông Nguyễn Trí Thông

K_Mr. Nguyen Tri Thong

Ông Nguyễn Trí Thông

Giám đốc Corporate Marketing, Cty TNHH Điện tử Samsung Vina
Tiểu sử
Ông Nguyễn Trí Thông phụ trách các hoạt động corporate marketing của Samsung Vina, bao gồm truyền thông đối ngoại, hoạch định media, nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp với cộng đồng.
Trước khi gia nhập Samsung Vina vào năm 2007, ông Thông từng làm việc tại trụ sở chính của Samsung Electronics ở Hàn Quốc, bộ phận Global Marketing. Khi trở về Việt Nam, ông giữ chức vụ Giám đốc chiến lược sản phẩm ngành hàng Nghe Nhìn, Giám đốc trung tâm đào tạo năng lực sales và marketing, Giám đốc chiến lược sản phẩm ngành hàng Thiết bị Di động trước khi nhận nhiệm vụ ở vị trí hiện tại.
Ông Thông nhận bằng thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Korea trong khuôn khổ chương trình học bổng toàn cầu của tập đoàn Samsung Điện tử dành cho tài năng trẻ ở các quốc gia chiến lược của Samsung.