Ông Nam Cheol Baik

S2_2_Dr. Nam-Cheol Paik

Ông Nam Cheol Baik

Viện Công nghệ kỹ thuật và Xây dựng Hàn Quốc (KICT)

Tiểu sử
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
Đô thị thông minh và Giao thông Xanh (an toàn giao thông cho phương tiện hai bánh và người đi bộ)
Smart Cities, Green Transport (traffic safety of two-wheeled vehicle and pedestrian) 
HỌC VẤN
Bằng tiến sĩ ngành Quản lý Giao thông Đô thị, 2002 tại Đại học Quốc gia Seoul. Luận văn về: Ước tính AADT dựa trên Lấy mẫu Bayes và Phân biệt mạng lưới thần kinh
Thạc sĩ Quy hoạch đô thị, 1994 – Đại học Quốc gia Seoul
Cử nhân Kỹ thuật công nghiệp, 1991 – Đại học Inha, Hàn Quốc
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2018 – Hiện tại. Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu thành phố thông minh, Viện Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)
2009 – 2012. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Thông minh, Viện Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)
2008 – 2009. Ủy ban của Tổng thống về phát triển bền vững
1994 – 2008. Nhà nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu giao thông thông minh, Viện Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)
CÁC NGHIÊN CỨU CHÍNH
– Chiến lược Nghiên cứu & Phát triển Đô thị Thông Minh Quốc gia (2018), KICT
– Kế hoạch tổng thể thành phố thông minh (2016, 2017), thành phố Suncheon, thành phố Pohang – Dịch vụ phòng thí nghiệm Living Lab cho Thành phố thông minh lấy con người làm trung tâm (2018), KICT
– Tiêu chuẩn thiết kế quốc gia về hướng dẫn cơ sở xe đạp (2012, 2013), Bộ Xây dựng và Giao thông vận tải, Hàn Quốc
– Hệ thống giám sát giao thông đường bộ quốc gia (1995-1998), Bộ Xây dựng, Hàn Quốc
– Trung tâm quản lý vận tải quốc gia (1998-2008), Bộ Xây dựng, Hàn Quốc
– Đánh giá hiệu suất của hệ thống giao thông thông minh quốc gia (2004-2006), Bộ Xây dựng, Hàn Quốc
XUẤT BẢN SÁCH
Thành phố thông minh 2.0 (2018), KICT
Thành phố thông minh (2016), KICT
Vận tải bằng xe đạp (2012), Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc
DIỄN GIẢ HỘI NGHỊ
Baik Namcheol, Lee Youngsung “Yêu cầu để triển khai thành công Thành phố thông minh – 8 yếu tố chính của một Thành phố thông minh thành công”, ICSC 2019, Seoul
Baik Namcheol, Lee Youngsung, CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG DỮ LIỆU LỚN: ĐÁNH GIÁ VỀ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THÔNG MINH TẠI HÀN QUỐC, ICSC 2019, Seoul
KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
Trợ lý giáo sư, Đại học Khoa học và Công nghệ
– Hội thảo giao thông xanh
– Hội thảo thành phố thông minh
THÀNH VIÊN
Hiệp hội vận tải hàn quốc
Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc