Ông Lương Tuấn Thành

S2_2_Mr. Luong Tuan Thanh

Ông Lương Tuấn Thành

Giám đốc Công nghệ CMC Technology & Solution

Tiểu sử
Ông Lương Tuấn Thành tốt nghiệp ngành Computer Engineering tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Thạc sỹ Trường Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore).
Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, triển khai các hệ thống Enterprise Applications, Business & Data Analytics trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bán lẻ, Thương mại điện tử và Hành chính công.
Trước khi về Việt Nam, ông giữ vị trí quản lý và tư vấn công nghệ cho một số doanh nghiệp đa quốc gia tại Singapore.
Từ năm 2014 đến năm 2017, ông Lương Tuấn Thành là Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) của Công ty chứng khoán Techcom (Techcom Securities) thuộc Ngân hàng Techcombank.
Từ năm 2017 đến nay, ông Thành gia nhập Tập đoàn Công nghệ CMC và hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ của CMC Technology & Solution. Ông phụ trách mảng Tư vấn Chuyển đổi số (Digital Transformation), hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh nghiệp và các tổ chức COPE2N.