Ông Lê Văn Thành

S2_Mr. Le Van Thanh

Ông Lê Văn Thành

Field CTO, Dell Technology
Tiểu sử
Ông Lê Văn Thành là Giám đốc công nghệ của DellEMC tại Việt Nam. Ông đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện quá trình số hóa doanh nghiệp cũng như thực hiện quá trình chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin thông qua việc hiện đại hóa hạ tầng trung tâm dữ liệu, tự động hóa các tác vụ cũng như nâng cao năng lực và cải tiến quy trình. Ông là cố vấn tin cậy cho các doanh nghiệp lớn trong việc tối ưu hóa chi phí hoạt động, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tăng doanh thu với các sản phẩm và dịch vụ mới. Ông đã đạt được nhiều thành công trong việc giúp các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp thiết kế kiến trúc cho thành phố thông minh (Smartcity), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Bigdata) và xây dựng các dịch vụ điện toán đám mây (Cloud).
Ông Lê Văn Thành có hơn 11 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực CNTT và là chuyên gia điện toán đám mây, kiến trúc sư công nghệ có chứng chỉ quốc tế TOGAF.