Ông Lê Hoàng Việt

S3_Mr. Le Hoang Viet,

Ông Lê Hoàng Việt

Giám đốc phụ trách bộ phận Truyền động và điều khiển
Tiểu sử
+ Hơn 14 năm kinh nghiệm trong Công ty đa quốc gia, Máy móc và Công nghiệp nặng
+ Lĩnh vực chịu trách nhiệm chính: Phát triển kinh doanh
+ Chuyên môn khác: Chuyên gia về thị trường ở Phần Lan, Trung Quốc và Việt Nam
Chủ đề
Nhà máy của tương lai
Tóm tắt
Nhà máy của tương lai đáp ứng các yêu cầu của khách hàng:
+ Thiết lập biến động cao nhất của thiết lập w / o
+ Ngăn ngừa các sự đầu tư mới đối với sản phẩm có vòng đời ngắn
+ Tích hợp số hóa của các chuỗi giá trị
+ Hoàn toàn tự động hóa với sự linh hoạt tối ưu
+ Xây dựng các mô hình kinh doanh IoT kỹ thuật số với chi phí thấp nhất và năng suất cao nhất