Ông Lê Hoàng Duy

S3_Mr. Le Hoang Duy

Ông Lê Hoàng Duy

PGĐ phụ trách TT Nghiên cứu Ứng dụng đậu nành Vinasoy (VSAC)

Tiểu sử
Ông Lê Hoàng Duy tốt nghiệp tiến sĩ hóa dược tại Nhật Bản năm 2012. Sau khi hoàn thành tiếp khóa sau tiến sĩ 2 năm tại Nhật, ông về nước làm Trưởng Khoa Hóa – Sinh – Môi trường, Trường ĐH Phạm Văn Đồng. TS. Duy gia nhập Vinasoy từ năm 2018 với vai trò Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy.
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy được thành lập năm 2013 với sự hợp tác chiến lược cùng Trung tâm nghiên cứu Công nghệ sinh học đậu nành Quốc Gia Hoa Kỳ – Đại học Missouri (NCSB) và Trung tâm Nghiên cứu đậu nành Quốc gia Hoa Kỳ – Đại học Illinois (NSRL). Trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn nguồn gen, chọn tạo giống đậu nành, cải tiến quy trình canh tác và nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng đậu nành.
Từ ngân hàng gen với 1533 dòng/giống đậu nành, Vinasoy đã chọn tạo thành công 2 giống đậu nành mới có năng suất cao, nhiều đặc tính tốt, phù hợp với điều kiện tại Miền Trung và Tây Nguyên. Hiện tại, Vinasoy đã chọn tạo được nhiều dòng triển vọng hướng đến đặc thù các vùng canh tác trong điều kiện biến đổi khí hậu, từ đó sẽ mở rộng hàng triệu ha đất trồng đậu nành cùng với cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm tại hai đồng bằng lớn nhất nước là Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long. Chương trình thành công sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần vào sự phát triển bền vững nền nông nghiệp đậu nành Việt Nam.

Chủ đề
Sử dụng công nghệ cao trong việc SX và lai tạo giống đậu nành