Ông Lê Anh Vũ

S1_Mr. Le Anh Vu

Ông Lê Anh Vũ

Giám đốc Trung tâm kinh doanh dịch vụ Gía trị gia tăng
Tiểu sử
Lê Anh Vũ có 15 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT – Viễn thông. Ông là Giám đốc Trung tâm Giá trị gia tăng của CMC Telecom từ năm 2014 và đang dẫn đầu một nhóm chuyên gia nghiên cứu và phát triển các công nghệ Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn trên nền tảng Điện toán của CMC Telecom. CMC Cloud được nghiên cứu bởi Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng hiện đang là sản phẩm dẫn đầu thị trường tại Việt Nam. CMC Cloud ứng dụng nền tảng đa đám mây đầu tiên tại Việt Nam (Multi-cloud) đang được áp dụng phổ biến cho các doanh nghiệp và tổ chức thuộc các phân khúc Tài chính / Giáo dục / Phần mềm / Bảo hiểm / Thanh toán.

Chủ đề
Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng – Tài chính bắt đầu từ hạ tầng,  điện toán biết nhận thức

Tóm tắt

–  Bằng cách phân tích thực trạng chuyển đổi số của Ngành Tài chính – Ngân hàng, CMC Telecom gửi tới Hội thảo về sáng kiến xây dựng hạ tầng điện toán biết nhận thức giúp các tổ chức tài chính xây dựng lộ trình tổng thể chuyển đổi số;
– Để rút ngắn thời gian thực hiện lộ trình chuyển đổi số, CMC Telecom sẽ trình bày bằng các minh hoạ và dịch vụ cụ thể liên quan tới hạ tầng điện toán biết nhận thức (Dịch vụ Biometrics, OCR, Computer Vision, Ứng dụng Phân tích dữ liệu lớn trong Telesales…)