Ông Kelvin Chua

S1_2_Mr. Kelvin Chua

Ông Kelvin Chua

Tổng Giám đốc, Kỹ thuật Hệ thống Khu vực, Fortinet Đông Nam Á và Hong Kong
Tiểu sử
Kevin Chua là một nhân vật kỳ cựu trong ngành mạng và bảo mật với hơn 25 năm kinh nghiệm về kỹ thuật hệ thống, sales và phát triển kinh doanh.

Tại Fortinet, Chua lãnh đạo một nhóm kỹ sự có trách nhiệm đảm bảo ứu dụng tối ưu các nguồn lực công nghệ và kỹ thuật để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và phát triển sản phẩm. Ông đồng thời tham gia vào chỉ đạo kỹ thuật và hỗ trợ lãnh đạo sales quốc gia trong việc phát triển kinh doanh.

Chua có chuyên môn tư vấn và hỗ trợ bán hàng rộng trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ông đã từng là giám đốc kỹ thuật hệ thống APAC tại Blue Coat Systems, và trước đó, tại các công ty về mạng của Allied Telesis, trong một loạt các vai trò tư vấn thiết kế và kỹ thuật trong một thời gian dài. Các công ty khác mà Chua đã làm việc bao gồm Symantec và Phần mềm Check Point. Trong sự nghiệp của mình, Chua thường xuyên hỗ trợ các nhóm bán hàng của mình hoàn thành vượt hơn hài lòng của khách hàng và doanh nghiệp. Chua có chuyên môn đặc biệt trong quản lý sự cố an ninh mạng, phát hiện vi phạm và hack mũ trắng.

Chua có bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin (bằng Danh dự) từ Đại học Birmingham, Vương quốc Anh.