Ông Jerry Lim

K_Mr. Jerry Lim

Ông Jerry Lim

Giám đốc Grab Việt Nam

TIỂU SỬ
Ông Jerry Lim là Giám đốc Grab Việt Nam. Ông đang giữ trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối mọi hoạt động kinh doanh của ứng dụng Grab tại Việt Nam. Trước đây, ông từng là Giám đốc GrabTaxi Singapore.
Ông Jerry Lim có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý, quản lý giải pháp và quản lý công nghệ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại công ty McKinsey & Company trước khi chuyển qua công tác tại Accenture và Thomson Reuters để trau dồi kinh nghiệm quản lý giải pháp và tư vấn tại Châu Á.
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đặc biệt đam mê phát triển văn hóa sáng tạo, đổi mới trong khu vực Đông Nam Á và truyền niềm cảm hứng này cho những thế hệ lãnh đạo mới.
Ông Jerry có bằng MBA tại trường Đại học California Los Angeles, Anderson School of Management, và bằng BA tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Ngoài ra, ông còn đam mê lướt ván và đọc sách.