Ông Jackie Tan

Mr. Jackie Tan

Ông Jackie Tan

Phó Chủ tịch phụ trách Công nghiệp tiên tiến, TÜV SÜD Digital Service

Tiểu sử
Jakie tham gia TÜV SÜD với tư cách Phó Chủ tịch phụ trách Sản xuất Tiên tiến. Ông chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh tư vấn Công nghiệp 4.0 để hỗ trợ các công ty trong lĩnh vực sản xuất trên toàn cầu trong việc thực hiện thành công chuyển đổi Công nghiệp 4.0. Ông cũng đóng vai trò là cố vấn cho cơ quan chính phủ lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược cho việc chuyển đổi sản xuất. Được đề cử bởi Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), ông tham gia Hội thảo Phát triển Lộ trình cho Công nghiệp 4.0 với vai trò diễn giả.
Trước đó, Jackie từng làm việc với Rolls-Royce tại Anh Quốc và quản lý mảng Hệ thống sản xuất, giám sát mô hình số hóa chức năng chéo để triển khai nhà máy mới. Đây cũng là nơi ông định hình Lộ trình hoạt động, quản lý dữ liệu sản xuất và cải thiện năng suất qua mua lại doanh nghiệp. Ngoài ra, ông còn lãnh đạo các dự án kinh doanh kỹ thuật số và cải thiện các hoạt động sản xuất để cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Jackie có bằng Thạc sĩ (Hons) về Kỹ thuật Cơ khí của Đại học Nottingham, Vương quốc Anh và với hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến, số hóa và tư vấn.