Ông Hồ Hữu Thắng

S1_2_Mr. Ho Huu Thang

Ông Hồ Hữu Thắng

Giám đốc Kỹ thuật Khối Doanh nghiệp và Chính phủ Cisco Systems Việt Nam

Tiểu sử
Ông Hồ Hữu Thắng là Giám đốc Kỹ thuật khối Doanh nghiệp và Chính phủ, Công ty Cisco Systems Việt nam. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin. Trước khi gia nhập Cisco System Việt nam, ông có hơn 5 năm làm việc tại Công ty VDC, một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu tại Việt nam, với vai trò trưởng nhóm Nghiên cứu và phát triển (R&D). Ông gia nhập Cisco Systems Việt Nam từ năm 2002 với vị trí Chuyên gia Tư vấn thiết kế giải pháp kỹ thuật của Cisco. Ông Hồ Hữu Thắng có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tư vấn các giải pháp và định hướng CNTT cho các khách hàng thuộc khối Chính phủ và Hành chính công, các Doanh nghiệp và Tổ chức nhà nước cũng như tư nhân thuộc nhiều ngành nghề khách nhau như Tài chính Ngân hàng, Giáo dục, Y Tế, Năng lượng, Giao thông… Hiện nay, với vị trí Giám đốc Kỹ thuật, phụ trách khối Doanh nghiệp và Chính phủ của Cisco Systems Việt nam, ông Thắng đồng thời đóng vai trò CTO chịu trách nhiệm về định hướng công nghệ và tư vấn các giải pháp CNTT của Cisco cho đối tượng khách hàng quan trọng này ở thị trường Việt nam