Ông Danny Yeoh

S2_2_Mr. Danny Yeoh

Ông Danny Yeoh

Giám đốc Chiến lược Marketing Tập đoàn ZTE

Tiểu sử
• Là Giám đốc Tiếp thị Chiến lược, Danny Yeoh chịu trách nhiệm về chiến lược tiếp thị và phát triển kinh doanh của APAC. Ông là chuyên gia phát triển kinh doanh giải pháp mạng không dây.
• Daniel có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong ngành viễn thông. Trước khi gia nhập ZTE, anh đã làm việc tại khu vực Đông Nam Á của Ericsson từ năm 2001 đến 2014.
• Daniel giữ nhiều vị trí cấp cao khác nhau tại Ericsson Indonesia, Malaysia và Philippines, lúc đó ông là Giám đốc Phát triển Tiếp thị & Bán hàng.
• Trước khi đến với Ericsson, Daniel đã làm việc với Công ty tư vấn mạng chuyên nghiệp toàn cầu Nokia, nơi anh chịu trách nhiệm thiết kế và lập kế hoạch mạng không dây toàn cầu.
• Daniel bắt đầu sự nghiệp với DiGi Telecom, Tập đoàn Telenor tại Malaysia.