Ông Đặng Vân Phúc

S5_Mr. Dang Van Phuc

Đặng Vân Phúc

Chuyên gia Tư vấn Pháp luật cho Công nghệ, Đồng Sáng lập Onpun
Tiểu sử

Đặng Vân Phúc, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Tự động hóa, với hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tư vấn các giải pháp công nghệ cho Ngân hàng, Chính phủ, Viễn thông và các doanh nghiệp. Từng là Chuyên viên Bộ Tài chính, phát triển giải pháp quản lý văn bản Pháp quy, công văn Bộ, Quản lý Ngân sách, Công sản… từ năm 1996. Giám đốc công nghệ phía UNIDO Liên hợp quốc, cho dự án Cải cách đăng ký Kinh doanh của Chính phủ Việt nam. Hơn 15 năm làm CIO cho các công ty của Mỹ ở Việt nam (VTRAC-CATERPILAR, HBI), Giám đốc miền Bắc Khối phần mềm IBM Việt nam. CIO cho chuỗi bệnh viện VINMEC. Giám đốc công ty SoftwareONE tại Việt nam. CIO Sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV. Phụ trách tư vấn sản phẩm các giải pháp an ninh mạng Cyber Security cho các ngân hàng, Chính phủ, các doanh nghiệp.

Gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn các giải pháp về Data Analytics, Bigdata, Data warehousing, Middleware SOA/BPM của IBM, TIBCO, các giải pháp doanh nghiệp như ECM, CRM, ERP của IBM, SAP, Dynamic Microsoft và các giải pháp an ninh mạng cho các Ngân hàng, khối Chính phủ, các công ty Viễn thông và các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam.

Tham gia và hoạt động tích cực, xây dựng cộng đồng Cryptocurrency và Blockchain từ năm 2014 với hàng loạt sự kiện giới thiệu công nghệ. Là thành viên sáng lập công ty ONPUN, Art Exchange, BlockTech, với mục tiêu áp dụng công nghệ Blockchain vào các lĩnh vực hoạt động của cuộc sống, từ Fintech, Nghệ thuật, Y tế, Thành phố thông minh… Cùng ONPUN đã tổ chức thành công sự kiện “Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, những vấn đề Pháp lý đặt ra trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt nam.”. Tham gia hội đồng phản biện các dự án khởi nghiệp của cộng đồng ở Vietnam Silicon Valey – VSV.

Tham gia cùng Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội trong quá trình nghiên cứu, tư vấn xây dựng Khung pháp lý thử nghiệm – Regulatory Sandbox cho các bài toán Đổi mới Sáng tạo hiện nay như Mô hình Kinh tế Chia sẻ, Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ liên quan huy động vốn (ICO, IEO, STO).

Cùng với ONPUN, với mong muốn sẽ là đơn vị kết nối không chỉ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, cộng đồng Cryptocurrency và Blockchain, và các nhà đầu tư, đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước khi đầu tư vào Việt nam với đổi mới sáng tạo, mà còn là cầu nối, tư vấn tới các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt nam. Đặng Vân Phúc tự tin sẽ tư vấn và tạo dựng Việt nam thành một môi trường, một nơi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư này. Cùng Việt nam nắm cơ hội và phát triển.