Ông Bruce Delteil

S1_Mr. Bruce Delteil

Ông Bruce Delteil

Đối tác điều hành, McKinsey & Company

TIỂU SỬ 
Bruce Delteil là Đối tác điều hành tại McKinsey & Company. Ông từng làm việc tại văn phòng tại Jakarta nhưng gần đây đã chuyển về văn phòng Hà Nội. Ông đã sống và làm việc tại khu vực Đông Nam Á hơn 24 năm. Ông hiện đang làm việc xoay quanh mảng kỹ thuật số, chiến lược và triển khai, ông đồng thời quản lý các hoạt động quản lý công ty sáp nhập tại Đông Nam Á của McKinsey & Company. Ông từng làm việc cho những tập đoàn hàng đầu, các công ty địa phương, tập đoàn nhà nước và công ty đa quốc gia trên khắp Châu Á.
Công việc của Bruce chủ yếu tập trung vào ngành Dịch vụ tài chính, tuy nhiên, ông có kinh nghiệm phục vụ các khách hàng từ nhiều các ngành khách như Dầu khí, Ô tô và Viễn thông. Ông có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn khách hàng về hoạch định và tăng trưởng chiến lược, chuyển đổi quy mô lớn, sáp nhập & mua lại và thiết kế tổ chức. Trong những năm gần đây, ông tập trung vào mảng đổi mới và kỹ thuật số. Công việc của ông trong lĩnh vực này bao gồm từ phát triển khả năng lãnh đạo tư duy xung quanh việc mua lại tài sản kỹ thuật số đến giúp khách hàng tái tạo lại mô hình kinh doanh và hoạt động của họ thông qua các dịch vụ và khả năng kỹ thuật số.
Một số công việc của Bruce gần đây bao gồm giúp một tập đoàn châu Á thực hiện chương trình đổi mới 12 tháng cho các hoạt động kinh doanh khác nhau – bao gồm tư duy thiết kế, tạo hành trình khách hàng mới và triển khai các mô hình mẫu và nền tảng mới; hỗ trợ tích hợp sau sáp nhập của một tổ chức công nghệ, truyền thông và viễn thông lớn của châu Á; hướng dẫn một ngân hàng lớn của Indonesia trong nỗ lực chuyển đổi 18 tháng cho tất cả các đơn vị và quy trình kinh doanh; và hỗ trợ một tổ chức ngân hàng tại Việt Nam phát triển chiến lược cho hệ sinh thái kỹ thuật số.
Trước khi gia nhập McKinsey, Bruce từng là đối tác và giám đốc điều hành tại Accergy Strategy.
Bruce có bằng MBA của ESCP Europe tại Paris và hiện đang theo học tiến sĩ về Tài chính và Phân tích. Ông thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Indonesia.