Ông Brian Hull

S2_2_Dr. Brian Hull

Ông Brian Hull

Giám đốc điều hành Toàn quốc

Tiểu sử
Brian Hull được sinh ra ở Ireland. Ông gia nhập ABB năm 2000 ở mảng Hệ thống điện áp thấp ở Anh và sau đó giữ nhiều vai trò quản lý khác nhau, bao gồm Giám đốc điều hành cho LVS ở Anh, Giám đốc điều hành về đo lường và phân tích ở Anh và Ireland. Brian là Giám đốc điều hành Toàn quốc của ABB tại Oman và Bahrain trong 4 năm trước khi trở thành Giám đốc điều hành Toàn quốc của ABB tại Việt Nam vào năm 2017.
Brian mang đến nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về các xu hướng thị trường chính và các giải pháp công nghệ tiên tiến tập trung vào các hoạt động chứng minh trong tương lai thông qua chuyển đổi kỹ thuật số. Ông đam mê công nghệ thông minh cho các thành phố, nhà sản xuất, tiện ích và dịch vụ công cộng.