Ông Bob Gill

S4_Mr. Bob Gill_n

Ông Bob Gill

Tổng Giám đốc, Tập đoàn tư vấn ARC khu vực Đông Nam Á
Tiểu sử

Ông Bob Gill chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh và nghiên cứu thị trường của Tập đoàn tư vấn ARC tại khu vực Đông Nam Á. ARC cung cấp các dịch vụ tư vấn và nghiên cứu công nghệ cho các nhà cung cấp phần mềm và tự động hóa công nghiệp hàng đầu thế giới, cũng như các công ty người dùng cuối có tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Kinh nghiệm làm việc của Bob bao gồm các vai trò kỹ thuật (15 năm) tại British Aerospace, Công ty General Electric (GEC) và Viện Công nghệ Sản xuất Singapore (SIMTech). Ông có kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông công nghệ công nghiệp trong gần một thập kỷ với tư cách là biên tập viên của các ấn phẩm bao gồm Control Engineering Asia và Industrial Automatic Asia, và là tổng biên tập tại Reed Business Information Asia.

Bob có bằng Cử nhân Điện tử và bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Sản xuất tại Đại học Wales và bằng MBA của NTU, Singapore. Bên cạnh nhiều bài viết cho các ấn phẩm thương mại công nghiệp, ông còn là tác giả đóng góp cho các cuốn sách như Action Learning Cases in Organisational Behaviour (2004) và Many Ships, One Boat: Expat Tales and Tips (2011).