Ông Andy Rowsell-Jones

K_Mr. Andrew Rowsell-Jones

Ông Andy Rowsell-Jones

Phó Chủ tịch, Gartner
Tiểu sử

Ông Andy Rowsell-Jones hiện là Phó Chủ tịch và Chuyên gia phân tích Cấp cao trong nhóm Nghiên cứu và Giám đốc Công nghệ của Gartner, chuyên nghiên cứu về chiến lược, quản lý và vận hành kinh doanh và công nghệ; các chương trình cải thiện chi phí và lợi nhuận. Các công trình nghiên cứu mới nhất của ông tập trung vào hoạch định chương trình quản lý cho các Giám đốc Công nghệ, chiến lược số, giảm chi phí CNTT, quản trị cổ đông và định hình thước đo hiệu suất CNTT.
Trước khi gia nhập Gartner, ông Andy Rowsell-Jones đã làm việc tại một số tổ chức tư vấn quản lý, bao gồm Accenture và Arthur D. Little, làm việc với các đối tác trong ngành dịch vụ tài chính. Ông làm việc tại nhiều quốc gia châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.
Ông Andy Rowsell-Jones có bằng Cử Nhân Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính tại trường UCL (University College, London) và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường London Business School.

Chủ đề 
Kinh nghiệm chuyển đổi số của các doanh nghiệp quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
Tóm tắt
Những thay đổi công nghệ số đang xảy ra ở mọi lĩnh vực và khu vực địa lý. Những “con rồng” công nghệ số như Alibaba và Amazon đang đóng vai trò ngày càng quan trọng không chỉ trong công nghệ mà còn về trải nghiệm khách hàng, thanh toán, dữ liệu và kết quả phân tích dữ liệu. Họ có nguồn vốn lớn, nhiều nhân tài và thương hiệu hấp dẫn.