LÝ DO THAM DỰ

THAM DỰ TRIỂN LÃM

Hãy tham gia Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 –  Industry 4.0 Summit  2019 để không bỏ lỡ cơ hội

Không chỉ lắng nghe những chia sẻ và nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia hàng đầu mà còn có cơ hội thảo luận về các vấn đề phải đối mặt trong các ngành kinh tế trọng yếu trong thời đại chuyển đổi số.

Gặp gỡ trực tiếp hơn 100 nhà cung cấp hàng đầu sẽ trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến nhất có thể ứng dụng, triển khai trong doanh nghiệp/ tổ chức.

Cơ hội giao lưu trực tiếp với tất cả các chuyên gia trong ngành; chia sẻ các ý tưởng cũng như mở rộng, xây dựng các mối quan hệ.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO, TRIỂN LÃM

Cô Hồng Nguyễn
Phụ trách khách tham dự
Điện thoại: 0246 663 2452
Di động: 0973 466 428
Email: attendee@i40summit.vn