KINH TẾ SỐ

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0
“CHỦ TRƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG THAM GIA CMCN LẦN THỨ 4”
02 – 03/10/2019 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
(Chương trình hội thảo dự kiến & có thể thay đổi không cần báo trước)

HỘI THẢO 5: KINH TẾ SỐ
“PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM”

Đồng chủ trì:
Ông Lê Xuân Thành, Vụ trưởng vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương
Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương
Ông Trần Trọng Tuyến, Tổng Thư ký, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Ông Lê Xuân Thành, Vụ trưởng vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương

13:30 - 13:40

13:40 – 13:50
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN: Cơ hội và thách thức trong phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương

13:40 – 13:50

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

13:30

13:50 – 14:05

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số tại Việt Nam với các giải pháp công nghệ

Bà Rachel Barger, Giám đốc Vận hành, SAP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Nhật Bản

13:50 – 14:05

14:05 – 14:20

Khai phá thương mại điện tử thị trường nông thôn thông qua Mobile Money

Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Fintech, Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media

14:05 – 14:20

14:20 – 14:35

Xây dựng thương mại điện tử cho người Việt

Ông Trần Hải Linh, Tổng Giám đốc, Công ty CP Công nghệ Sen Đỏ

14:20 – 14:35

14:35 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:35 - 14:50

14:50 – 15:05

Phát triển thương mại điện tử của Việt Nam qua góc nhìn của doanh nghiệp Hàn Quốc

Ông Ted Kim, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIMC kiêm Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, Campus K

14:50 15:05

15:05 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN
Điều phối: Ông Trần Trọng Tuyến, Tổng Thư ký, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

 

Thành phần tham dự:

 • Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước
 • Bà Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Kinh tế số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương
 • Ông Trần Hải Linh, Tổng Giám đốc, Công ty CP Công nghệ Sen Đỏ
 • Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó giám đốc Trung tâm FinTech, Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media
 • Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Grab Financial Group Việt Nam
 • Ông Đặng Vân Phúc, Chuyên gia Tư vấn Pháp luật cho Công nghệ, Đồng Sáng lập Onpun
 • Ông David Lang, Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số, Sáng lập YellowBlocks
 • Bà Rachel Barger, Giám đốc Vận hành, SAP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Nhật Bản
 • Ông Ted Kim, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIMC kiêm Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, Campus K
 • Ông Jung Ho Park, Tổng Giám đốc DUCOGEN
15:05 – 17:30

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương

17:30