HỘI THẢO CÔNG NGHIỆP 4.0
SẢN XUẤT THÔNG MINH

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0
“CHỦ TRƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG THAM GIA CMCN LẦN THỨ 4”
02 – 03/10/2019 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
(Chương trình hội thảo dự kiến & có thể thay đổi không cần báo trước)

THỨ TƯ | 2/10/2019 | 13:00 – 17:30 | CÁC HỘI THẢO DIỄN RA SONG SONG

HỘI THẢO 3: SẢN XUẤT THÔNG MINH
“CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH SẢN XUẤT HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT THÔNG MINH”

Đồng chủ trì
Đ/c Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Ông Trần Việt Hoà, Vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương
Ts. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:30 - 13:40

13:40 – 13:50
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

Ts. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam

13:40 – 13:50

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

13:50 – 14:05
Triển khai nhà máy thông minh tại doanh nghiệp Việt Nam

Bà Phạm Thị Hương, Giám đốc, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Autotech Việt Nam

13:50 - 14:05

14:05 – 14:20
Hành trình Chuyển đổi số

Ông Oda Ryohei, Trưởng bộ phận Chuyển đổi số, ABeam Consulting Việt Nam

14:05 - 14:20

14:20 – 14:35
Số hóa sản xuất: Robot tự động hóa – yếu tố cốt lõi định hình ngành Công nghiệp 4.0

Ts. Trương Hoàng Linh, Giám đốc Kỹ thuật số Quốc gia, ABB Việt Nam

14:20 - 14:35

14:35 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:35 - 14:50

14:35 – 14:50
Tương lai của Tự động hoá

Ông Raimund Klein, Phụ trách bộ phận Công nghiệp số, Siemens ASEAN

14:35 – 14:50

14:50 – 15:05
Ứng dụng IIoT trong phát triển nhà máy kết nối thông minh

Ông Ramesh Rao, Giám Đốc Kỹ thuật cấp cao, Bộ phận Quản lý Sản phẩm và Công nghệ, Qualcomm Technology Licensing (QTL)

14:50 - 15:05

15:05 – 15:20
Chuyển đổi số thành công trong nhà máy với nền tảng Advantech AIoT và SRP

Ông Đỗ Đức Hậu, Tổng Giám đốc, Advantech Việt Nam

15:05 - 15:20

15:35 – 15:50
Tham gia CMCN 4.0 tiến tới hiện thực hóa chiến lược xây dựng nền công nghiệp tiên tiến

Ông Jackie Tan, Phó Chủ tịch phụ trách Công nghiệp tiên tiến, TÜV SÜD

15:35 - 15:50

15:35 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN

 

Xây dựng doanh nghiệp sản xuất kỹ thuật số: Từ chiến lược tới hành động

Điều phối: TS. Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng thư ký, Hội Tự động hoá Việt Nam

Thành phần tham dự:

 • Ông Trần Việt Hoà, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương
 • Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam
 • Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
 • Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty May 10
 • Ông Phạm Đức Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
 • Ông Nguyễn Kim Cương, Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Marketing, CMC Technology & Solution
 • Bà Phạm Thị Hương, Giám đốc, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Autotech Việt Nam
 • Ông Lê Hoàng Duy, PGĐ phụ trách TT Nghiên cứu Ứng dụng đậu nành Vinasoy (VSAC)
 • Bà Phạm Khánh Linh, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành, LOGIVAN
 • Ông Lê Hoàng Việt, Giám đốc phụ trách bộ phận truyền động và điều khiển, Bosch Việt Nam
 • Trương Hoàng Linh, Giám đốc Kỹ thuật số Quốc gia, ABB Việt Nam
 • Ông Đỗ Đức Hậu, Tổng Giám đốc, Advantech Việt Nam
 • Ông Jackie Tan, Phó Chủ tịch phụ trách Công nghiệp tiên tiến, TÜV SÜD
 • Ông Ramesh Rao, Giám Đốc Kỹ thuật cấp cao, Bộ phận Quản lý Sản phẩm và Công nghệ, Qualcomm Technology Licensing (QTL)
 • Ông Raimund Klein, Trưởng Bộ phận Công nghiệp số, Siemens ASEAN
 • Ông Oda Ryohei, Trưởng Bộ phận Chuyển đổi số, ABeam Consulting Việt Nam
15:50 – 17:30

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Ts. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam

17:30