HỘI THẢO CÔNG NGHIỆP 4.0
NGÂN HÀNG THÔNG MINH

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0
“CHỦ TRƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG THAM GIA CMCN LẦN THỨ 4”
02 – 03/10/2019 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

THỨ TƯ | 2/10/2019 | 13:00 – 17:30 | CÁC HỘI THẢO DIỄN RA SONG SONG

HỘI THẢO 1: NGÂN HÀNG THÔNG MINH
“THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG”

Đồng chủ trì:
- Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
- PGS. Ts. Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:30 - 13:40

13:40 – 13:50
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

PGS. Ts. Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13:40 13:50

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

13:50 – 14:05
Chuyển đổi số: Tương lai ngành ngân hàng Việt Nam

Ông Bruce Delteil, Phó Chủ tịch, McKinsey & Company

13:50 - 14:05

14:05 – 14:20
Chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng thương mại Việt Nam: Kinh nghiệm của Vietcombank

Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên HĐQT, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank

14:05 - 14:20

14:20 – 14:35
Ứng dụng Công nghệ và Dữ Liệu Lớn trong các nghiệp vụ ngân hàng – kinh nghiệm cho các định chế tài chính tại Việt Nam

Ông Jingbo Wei, Giám đốc Dữ liệu, Tập đoàn Weshare

14:20 - 14:35

14:35 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:35 - 14:50

14:50 – 15:05
Ứng dụng điện toán biết nhận thức cho các nghiệp vụ tài chính – ngân hàng trong kỷ nguyên số

Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm kinh doanh dịch vụ Gía trị gia tăng, CMC Telecom

14:50 - 15:05

15:05 – 15:20
Chuyển đổi số ngân hàng không chỉ là vấn đề công nghệ

Ông Trần Hoài Nam, Giám đốc Ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Tiên Phong TP Bank

15:05 - 15:20

15:20 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN
Ngành ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số: Cơ hội và Thách thức

Điều phối:

 • Ông Võ Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc, PwC Việt Nam
 • Ông Đinh Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong TP Bank

Thành phần tham dự:

 • Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên HĐQT, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank
 • Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT, LienVietPostBank
 • Ông Trần Quốc Anh, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, HDBank
 • Ông Nguyễn Tuấn Lương, Phó Tổng Giám đốc, VNPAY
 • Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm kinh doanh dịch vụ Giá trị gia tăng, CMC Telecom
 • Ông Nguyễn Hưng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS)
 • Ông Hồ Hữu Thắng, Giám đốc Kỹ thuật, Khối Doanh nghiệp và Chính phủ, Cisco Việt Nam
 • Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Hội đồng thành viên, FPT-IS
 • Ông Phạm Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia, VMware
 • Ông Lê Khôi Nguyên, Giám đốc Chiến lược sản phẩm ngành hàng thiết bị di động, Samsung Vina
 • Ông Bruce Delteil, Phó Chủ tịch, McKinsey & Company
 • Ông Kelvin Chua, Giám đốc Kỹ thuật Hệ thống, Fortinet khu vực Đông Nam Á và Hồng Kông
 • Ông Jingbo Wei, Giám đốc Dữ liệu, Tập đoàn Weshare
15:20 - 17:30

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

17:30