HỘI THẢO CÔNG NGHIỆP 4.0
NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0
“CHỦ TRƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG THAM GIA CMCN LẦN THỨ 4”
02 – 03/10/2019 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
(Chương trình hội thảo dự kiến & có thể thay đổi không cần báo trước)

THỨ TƯ | 2/10/2019 | 13:00 – 17:30 | CÁC HỘI THẢO DIỄN RA SONG SONG

HỘI THẢO 4: NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH
“PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH:
ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA”

Đồng chủ trì:
Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Lãnh đạo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

13:30 - 13:40

13:40 – 13:50
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

Ông Lê Văn Lực, Phó Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương

13:40 - 13:55

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

13:30

13:50 – 14:05
Các xu hướng lớn về chuyển đổi công nghệ trong ngành năng lượng

Ông Vishal Agarwal, Phó Chủ tịch, McKinsey & Company

13:50 – 14:05

14:05 – 14:20
Vai trò năng lượng số trong nền kinh tế số hóa

Ông Poovathungal Itteera ROY, Giám đốc kinh doanh ngành tự động hóa khu vực Đông Bắc – Trung Á & Nhật Bản – Schneider Electric

14:05 – 14:20

14:25 – 14:40
Ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý năng lượng

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EV

14:20 - 14:35

14:35 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:35 14:50

14:50 – 15:05
Tối ưu các nguồn lực tổng hợp để giải quyết các vấn đề về năng lượng – tính khả thi, tính bền vững và chi phí hợp lý

Ông M. Rajagopalan, Giám đốc phát triển thị trường, Bộ phận Kinh doanh năng lượng, Tập đoàn Wartsila, khu vực Trung Đông và Châu Á

14:50 – 15:05

15:05 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN
Tối ưu hóa hiệu quả năng lượng: Xu hướng và Giải pháp

Điều phối: Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN

 

Thành phần tham dự:

  • Ông Lê Văn Lực, Phó Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương
  • Ông Ngô Việt Hải, Giám Đốc Kinh Doanh, Advantech Việt Nam
  • Ông Vishal Agarwal, Phó Chủ tịch, McKinsey & Company
  • Ông Bob Gill, Tổng Giám đốc, Tập đoàn tư vấn ARC khu vực Đông Nam Á
  • Ông David Clark, Phó Tổng Giám đốc khối năng lượng và thiết bị điện, SAP khu vực Đông Nam Á
  • Ông Poovathungal Itteera ROY, Giám đốc kinh doanh ngành tự động hóa khu vực Đông Bắc – Trung Á & Nhật Bản – Schneider Electric
  • Ông M. Rajagopalan, Giám đốc phát triển thị trường, Bộ phận Kinh doanh năng lượng, Tập đoàn Wartsila, khu vực Trung Đông và Châu Á
14:40 - 15:10

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

17:30