CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0
“CHỦ TRƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG THAM GIA CMCN LẦN THỨ 4”
02 – 03/10/2019 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
(Chương trình hội thảo dự kiến & có thể thay đổi không cần báo trước)

THỨ NĂM | 03/10/2019 | 07:30 – 12:00
PHIÊN TOÀN THỂ - DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Đồng chủ trì:
1. Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
2. Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
3. Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
4. Đ/c Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
5. Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
7. Đ/c Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN & MT của Quốc hội

07:30 – 08:00
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

07:30 - 08:00

LỄ KHAI MẠC

le khai mac

08:00 – 08:20
LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THAM QUAN TRIỂN LÃM VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

08:00 - 08:20

08:20 – 08:25
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

08:20 - 08:25

08:25 – 08:35
PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:25 - 08:35
08:35 – 08:50

Clip về quá trình xây dựng và những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Bộ Chính trị về
“Một số chủ trương, chính sách lớn chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

08:35 - 08:50

PHIÊN BÁO CÁO TOÀN THỂ

08:50 – 09:10
Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 của Việt Nam

Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

09:10 – 09:30
Chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

09:10 - 09:30

09:30 – 09:50
Kinh nghiệm chuyển đổi số của các doanh nghiệp quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

Ông Andy Rowsell-Jones, Phó Chủ tịch, Gartner

09:30 - 09:50

09:50 – 10:10
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU
TRÌNH CHIẾU CLIP VỀ CÔNG NGHỆ 4.0 NỔI BẬT

09:50 - 10:10

10:10 – 11:30

PHIÊN TỌA ĐÀM BÀN TRÒN CẤP CAO

Điều phối: Ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc, Tập đoàn VNPT

Thành phần tham gia trao đổi, thảo luận:

 • Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
 • Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Đ/c Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 • Đ/c Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN & MT của Quốc hội
 • Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Đ/c Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đ/c Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Đ/c Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Đ/c Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương
 • Đ/c Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
 • Đ/c Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Ông Lê Đăng Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội (Viettel)
 • Ông Thiều Phương Nam, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Lào và Campuchia, Qualcomm Incorporated
 • Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong
 • Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám Đốc, FPT
 • Ông Nguyễn Trí Thông, Giám đốc Corporate Marketing, Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina
 • Ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc, BE Group
 • Ông Kabsung Kim, Trưởng Ban cố vấn về đô thị thông minh, Ủy Ban cố vấn cho Tổng thống Hàn Quốc về CMCN 4.0
 • Ông Jerry Lim, Giám đốc Quốc gia, Grab Việt Nam
 • Bà Rachel Barger, Giám đốc Vận hành, SAP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Nhật Bản
 • Ông Denis Brunetti, Chủ tịch, Ericsson khu vực Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào
10:10 - 11:30
11:30 – 11:45

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ

Đ/c Vũ Đức Đam,
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

11:30 - 11:45
11:45 – 12:00

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 4.0

11:45 - 12:00

12:00
KẾT THÚC PHIÊN CẤP CAO

12:00

THỨ TƯ | 2/10/2019 | 13:00 – 17:30 | CÁC HỘI THẢO DIỄN RA SONG SONG

HỘI THẢO 1: NGÂN HÀNG THÔNG MINH
“THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG”

Đồng chủ trì:
- Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
- PGS. Ts. Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:30 - 13:40

13:40 – 13:50
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

PGS. Ts. Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13:40 13:50

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

13:50 – 14:05
Chuyển đổi số: Tương lai ngành ngân hàng Việt Nam

Ông Bruce Delteil, Phó Chủ tịch, McKinsey & Company

13:50 - 14:05

14:05 – 14:20
Chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng thương mại Việt Nam: Kinh nghiệm của Vietcombank

Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên HĐQT, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank

14:05 - 14:20

14:20 – 14:35
Ứng dụng Công nghệ và Dữ Liệu Lớn trong các nghiệp vụ ngân hàng – kinh nghiệm cho các định chế tài chính tại Việt Nam

Ông Jingbo Wei, Giám đốc Dữ liệu, Tập đoàn Weshare

14:20 - 14:35

14:35 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:35 - 14:50

14:50 – 15:05
Ứng dụng điện toán biết nhận thức cho các nghiệp vụ tài chính – ngân hàng trong kỷ nguyên số

Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm kinh doanh dịch vụ Gía trị gia tăng, CMC Telecom

14:50 - 15:05

15:05 – 15:20
Chuyển đổi số ngân hàng không chỉ là vấn đề công nghệ

Ông Trần Hoài Nam, Giám đốc Ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Tiên Phong TP Bank

15:05 - 15:20

15:20 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN
Ngành ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số: Cơ hội và Thách thức

Điều phối:

 • Ông Võ Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc, PwC Việt Nam
 • Ông Đinh Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Tiên Phong TP Bank

Thành phần tham dự:

 • Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên HĐQT, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank
 • Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT, LienVietPostBank
 • Ông Trần Quốc Anh, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, HDBank
 • Ông Nguyễn Tuấn Lương, Phó Tổng Giám đốc, VNPAY
 • Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm kinh doanh dịch vụ Giá trị gia tăng, CMC Telecom
 • Ông Nguyễn Hưng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS)
 • Ông Hồ Hữu Thắng, Giám đốc Kỹ thuật, Khối Doanh nghiệp và Chính phủ, Cisco Việt Nam
 • Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Hội đồng thành viên, FPT-IS
 • Ông Phạm Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia, VMware
 • Ông Lê Khôi Nguyên, Giám đốc Chiến lược sản phẩm ngành hàng thiết bị di động, Samsung Vina
 • Ông Bruce Delteil, Phó Chủ tịch, McKinsey & Company
 • Ông Kelvin Chua, Giám đốc Kỹ thuật Hệ thống, Fortinet khu vực Đông Nam Á và Hồng Kông
 • Ông Jingbo Wei, Giám đốc Dữ liệu, Tập đoàn Weshare
15:20 - 17:30

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

17:30

HỘI THẢO 2: THÀNH PHỐ THÔNG MINH
“XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA”

Đồng chủ trì

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch, Hội truyền thông số Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

13:30 - 13:40

13:40 – 13:55
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

13:40 – 13:55

13:50 – 14:00
Phát biểu của đại diện uỷ ban cố vấn về đô thị thông minh của tổng thống Hàn Quốc

Ông Kabsung Kim, Trưởng Ban cố vấn về đô thị thông minh, Ủy Ban cố vấn cho Tổng thống Hàn Quốc

13:50 - 14:00

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

14:00 – 14:15
Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong đô thị thông minh

Ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc chiến lược, VNPT-IT

14:00 - 14:15

14:20 – 14:35
Internet kết nối vạn vật và giải pháp thông minh cho thành phố thông minh

Ông Võ Hồng Hải, Giám đốc ngành hàng CNTT và Khối Doanh nghiệp, Công ty Điện tử Samsung Vina

14:15 - 14:30

14:30 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:30 - 14:50

14:50 – 15:05
Những thách thức khi triển khai thành phố thông minh và hướng tiếp cận của Dell Technologies

Ông Lê Văn Thành, Field CTO, Dell Technologies

14:50 - 15:05

15:05 – 15:20
Dữ liệu – Trái tim của Thành phố thông minh

Ông Nguyễn Xuân Việt, CTO, FPT Information System

15:05 - 15:20

15:20 – 15:35
Công nghệ đột phá cho đô thị thông minh

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Kinh doanh Quốc gia, Khối Công nghệ tòa nhà, Bosch

15:20 - 15:35

15:35 – 15:50
AI và Phân tích Dữ liệu cho Thành phố Thông minh

Ông Ajay Gupta, Giám đốc Toàn cầu, Thành phố Thông minh, Tech Mahindra

15:35 15:50

15:50 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN
Hướng tới mô hình đô thị thông minh phát triển bền vững

 

Điều phối: Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Tập đoàn Bkav

Thành phần tham dự:

 • Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng
 • Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Thành phố Hà Nội
 • Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Ông Nguyễn Ngọc Bảo Lâm, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ ECOTEK
 • Ông Lương Tuấn Thành, Giám đốc Công nghệ, CMC Technology & Solutions
 • Ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc chiến lược, VNPT-IT
 • Ông Nguyễn Xuân Việt, CTO, FPT Information System
 • Ông Võ Hồng Hải, Giám đốc ngành hàng CNTT và Khối Doanh nghiệp, Công ty Điện tử Samsung Vina
 • Bà Becky Võ, Giám đốc Quốc gia, Khối Công nghệ tòa nhà, Bosch khu vực Việt Nam, Campuchia và Myanmar
 • Ông Lê Văn Thành, Field CTO, Dell Technologies
 • Ông Lưu Lê Minh Khải, Giám đốc Bộ phận Giải pháp điều khiển năng lượng thông minh – Schneider Electric Việt Nam
 • Ông Denis Brunetti, Chủ tịch, Ericsson khu vực Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào
 • Ông Nam-Cheol Baik, Viện Công nghệ kỹ thuật và Xây dựng Hàn Quốc
 • Ông Jae Hyun Park, Giám đốc điều hành, Văn phòng đại diện Tổ chức phát triển đô thị và hạ tầng nước ngoài tại Việt Nam
 • TS. Brian Hull, Tổng Giám đốc, ABB Việt Nam
 • Ông Jerry Lim, Giám đốc Quốc gia, Grab Việt Nam
 • Ông Ajay Gupta, Giám đốc Toàn cầu, Thành phố Thông minh, Tech Mahindra
 • Bà Stella Zhang, Tổng Giám đốc, HIKVISION Việt Nam
 • Ông Danny Yeoh, Giám đốc Chiến lược Marketing, Tập đoàn ZTE
15:50 – 17:30

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch, Hội truyền thông số Việt Nam

17:30

HỘI THẢO 3: SẢN XUẤT THÔNG MINH
“CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH SẢN XUẤT HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT THÔNG MINH”

Đồng chủ trì
Đ/c Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Ông Trần Việt Hoà, Vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương
Ts. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:30 - 13:40

13:40 – 13:50
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

Ts. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam

13:40 – 13:50

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

13:50 – 14:05
Triển khai nhà máy thông minh tại doanh nghiệp Việt Nam

Bà Phạm Thị Hương, Giám đốc, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Autotech Việt Nam

13:50 - 14:05

14:05 – 14:20
Hành trình Chuyển đổi số

Ông Oda Ryohei, Trưởng bộ phận Chuyển đổi số, ABeam Consulting Việt Nam

14:05 - 14:20

14:20 – 14:35
Số hóa sản xuất: Robot tự động hóa – yếu tố cốt lõi định hình ngành Công nghiệp 4.0

Ts. Trương Hoàng Linh, Giám đốc Kỹ thuật số Quốc gia, ABB Việt Nam

14:20 - 14:35

14:35 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:35 - 14:50

14:35 – 14:50
Tương lai của Tự động hoá

Ông Raimund Klein, Phụ trách bộ phận Công nghiệp số, Siemens ASEAN

14:35 – 14:50

14:50 – 15:05
Ứng dụng IIoT trong phát triển nhà máy kết nối thông minh

Ông Ramesh Rao, Giám Đốc Kỹ thuật cấp cao, Bộ phận Quản lý Sản phẩm và Công nghệ, Qualcomm Technology Licensing (QTL)

14:50 - 15:05

15:05 – 15:20
Chuyển đổi số thành công trong nhà máy với nền tảng Advantech AIoT và SRP

Ông Đỗ Đức Hậu, Tổng Giám đốc, Advantech Việt Nam

15:05 - 15:20

15:35 – 15:50
Tham gia CMCN 4.0 tiến tới hiện thực hóa chiến lược xây dựng nền công nghiệp tiên tiến

Ông Jackie Tan, Phó Chủ tịch phụ trách Công nghiệp tiên tiến, TÜV SÜD

15:35 - 15:50

15:35 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN

 

Xây dựng doanh nghiệp sản xuất kỹ thuật số: Từ chiến lược tới hành động

Điều phối: TS. Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng thư ký, Hội Tự động hoá Việt Nam

Thành phần tham dự:

 • Ông Trần Việt Hoà, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương
 • Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam
 • Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
 • Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty May 10
 • Ông Phạm Đức Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
 • Ông Nguyễn Kim Cương, Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Marketing, CMC Technology & Solution
 • Bà Phạm Thị Hương, Giám đốc, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Autotech Việt Nam
 • Ông Lê Hoàng Duy, PGĐ phụ trách TT Nghiên cứu Ứng dụng đậu nành Vinasoy (VSAC)
 • Bà Phạm Khánh Linh, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành, LOGIVAN
 • Ông Lê Hoàng Việt, Giám đốc phụ trách bộ phận truyền động và điều khiển, Bosch Việt Nam
 • Trương Hoàng Linh, Giám đốc Kỹ thuật số Quốc gia, ABB Việt Nam
 • Ông Đỗ Đức Hậu, Tổng Giám đốc, Advantech Việt Nam
 • Ông Jackie Tan, Phó Chủ tịch phụ trách Công nghiệp tiên tiến, TÜV SÜD
 • Ông Ramesh Rao, Giám Đốc Kỹ thuật cấp cao, Bộ phận Quản lý Sản phẩm và Công nghệ, Qualcomm Technology Licensing (QTL)
 • Ông Raimund Klein, Trưởng Bộ phận Công nghiệp số, Siemens ASEAN
 • Ông Oda Ryohei, Trưởng Bộ phận Chuyển đổi số, ABeam Consulting Việt Nam
15:50 – 17:30

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Ts. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam

17:30

HỘI THẢO 4: NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH
“PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH:
ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA”

Đồng chủ trì:
Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Lãnh đạo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

13:30 - 13:40

13:40 – 13:50
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN

Ông Lê Văn Lực, Phó Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương

13:40 - 13:55

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

13:30

13:50 – 14:05
Các xu hướng lớn về chuyển đổi công nghệ trong ngành năng lượng

Ông Vishal Agarwal, Phó Chủ tịch, McKinsey & Company

13:50 – 14:05

14:05 – 14:20
Vai trò năng lượng số trong nền kinh tế số hóa

Ông Poovathungal Itteera ROY, Giám đốc kinh doanh ngành tự động hóa khu vực Đông Bắc – Trung Á & Nhật Bản – Schneider Electric

14:05 – 14:20

14:25 – 14:40
Ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý năng lượng

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EV

14:20 - 14:35

14:35 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:35 14:50

14:50 – 15:05
Tối ưu các nguồn lực tổng hợp để giải quyết các vấn đề về năng lượng – tính khả thi, tính bền vững và chi phí hợp lý

Ông M. Rajagopalan, Giám đốc phát triển thị trường, Bộ phận Kinh doanh năng lượng, Tập đoàn Wartsila, khu vực Trung Đông và Châu Á

14:50 – 15:05

15:05 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN
Tối ưu hóa hiệu quả năng lượng: Xu hướng và Giải pháp

Điều phối: Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN

 

Thành phần tham dự:

 • Ông Lê Văn Lực, Phó Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương
 • Ông Ngô Việt Hải, Giám Đốc Kinh Doanh, Advantech Việt Nam
 • Ông Vishal Agarwal, Phó Chủ tịch, McKinsey & Company
 • Ông Bob Gill, Tổng Giám đốc, Tập đoàn tư vấn ARC khu vực Đông Nam Á
 • Ông David Clark, Phó Tổng Giám đốc khối năng lượng và thiết bị điện, SAP khu vực Đông Nam Á
 • Ông Poovathungal Itteera ROY, Giám đốc kinh doanh ngành tự động hóa khu vực Đông Bắc – Trung Á & Nhật Bản – Schneider Electric
 • Ông M. Rajagopalan, Giám đốc phát triển thị trường, Bộ phận Kinh doanh năng lượng, Tập đoàn Wartsila, khu vực Trung Đông và Châu Á
14:40 - 15:10

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

17:30

HỘI THẢO 5: KINH TẾ SỐ
“PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM”

Đồng chủ trì:
Ông Lê Xuân Thành, Vụ trưởng vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương
Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương
Ông Trần Trọng Tuyến, Tổng Thư ký, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

13:00 – 13:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

13:30

13:30 – 13:40
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Ông Lê Xuân Thành, Vụ trưởng vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương

13:30 - 13:40

13:40 – 13:50
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN: Cơ hội và thách thức trong phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương

13:40 – 13:50

CÁC BÁO CÁO CHÍNH

13:30

13:50 – 14:05

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số tại Việt Nam với các giải pháp công nghệ

Bà Rachel Barger, Giám đốc Vận hành, SAP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Nhật Bản

13:50 – 14:05

14:05 – 14:20

Khai phá thương mại điện tử thị trường nông thôn thông qua Mobile Money

Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Fintech, Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media

14:05 – 14:20

14:20 – 14:35

Xây dựng thương mại điện tử cho người Việt

Ông Trần Hải Linh, Tổng Giám đốc, Công ty CP Công nghệ Sen Đỏ

14:20 – 14:35

14:35 – 14:50
TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

14:35 - 14:50

14:50 – 15:05

Phát triển thương mại điện tử của Việt Nam qua góc nhìn của doanh nghiệp Hàn Quốc

Ông Ted Kim, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIMC kiêm Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, Campus K

14:50 15:05

15:05 – 17:30

PHIÊN THẢO LUẬN BÀN TRÒN
Điều phối: Ông Trần Trọng Tuyến, Tổng Thư ký, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

 

Thành phần tham dự:

 • Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước
 • Bà Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Kinh tế số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương
 • Ông Trần Hải Linh, Tổng Giám đốc, Công ty CP Công nghệ Sen Đỏ
 • Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó giám đốc Trung tâm FinTech, Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media
 • Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Grab Financial Group Việt Nam
 • Ông Đặng Vân Phúc, Chuyên gia Tư vấn Pháp luật cho Công nghệ, Đồng Sáng lập Onpun
 • Ông David Lang, Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số, Sáng lập YellowBlocks
 • Bà Rachel Barger, Giám đốc Vận hành, SAP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương & Nhật Bản
 • Ông Ted Kim, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIMC kiêm Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, Campus K
 • Ông Jung Ho Park, Tổng Giám đốc DUCOGEN
15:05 – 17:30

17:30
PHÁT BIỂU TỔNG KẾT

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương

17:30

TIỆC CHÀO MỪNG
DIỄN ĐÀN CẤP CAO & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Thời gian: 18:00 - 21:00 ngày 02-10-2019

Đồng chủ trì:
Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương
Lãnh đạo Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam (đơn vị đồng tổ chức),
Lãnh đạo Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam (đơn vị đồng tổ chức)
Tập đoàn IEC (đơn vị chủ trì tổ chức)

18:00 – 18:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU VÀ TIỆC COCKTAIL

18:00 - 18:30

18:30 – 18:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Tổng Giám đốc Tập đoàn IEC

18:30 - 18:35

18:35 – 18:40
PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam

18:35 - 18:40

18:40 – 19:00
PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN

Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

18:40 - 19:00

19:00 – 19:30
TIỆC TỐI GIAO LƯU

19:00 - 19:30

19:30 – 21:00
TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG TỪ BAN TỔ CHỨC

Đại diện lãnh đạo cơ quan bảo trợ (Ban Kinh tế Trung ương), các cơ quan đồng tổ chức (Tập đoàn IEC, Hiệp hội tự động hóa Việt Nam, Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam) trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp tham gia triển lãm, quảng cáo và tài trợ cho sự kiện

19:30 - 21:00

21:00
KẾT THÚC TIỆC CHÀO MỪNG

21:00