Bà Stella Zhang

S2_2_Ms. Stella Zhang

Bà Stella Zhang

Tổng Giám đốc Hikvion Việt Nam
Tiểu sử

Stella Zhang, Tổng Giám đốc Hikvision Vietnam, đã cống hiến cho ngành camera quan sát Việt Nam được hơn 5 năm, từ 2018 đến 2019, Stella Zhang đã xây dựng văn phòng Hikvision Vietnam tại Hà Nội và HCM, dẫn đầu đội ngũ Hikvision Vietnam năng động để mang đến sự đổi mới và chuyên nghiệp hơn hỗ trợ thị trường việt nam