Bà Becky Võ

S2_Ms. Becky Vo

Bà Võ Thị Ngọc Bích

Giám đốc Khu vực
Bosch Building Technologies (Việt Nam, Campuchia, Myanmar)
Tiểu sử
Bà Becky Võ là Giám đốc Khu vực (Việt Nam, Campuchia, Myanmar) của Bosch Building Technologies, chịu trách nhiệm quảng bá các giải pháp tích hợp của Bosch trên các diễn đàn an ninh, an toàn và truyền thông. Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghệ, Becky có kinh nghiệm chuyên môn trong việc mang đến những giải pháp thông minh và tiên tiến cho khối ngành Chính phủ, Giao thông, Xây dựng, Ngân hàng và Giáo dục.
Chủ đề

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH VỚI NHỮNG CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ.

Tóm tắt

Những giải pháp tích hợp của Bosch dành cho Thành phố Thông minh được hiện thực hóa với các công nghệ tiên tiến vượt trội. Những sản phẩm của Bosch sẽ bao gồm nhiều khía cạnh của một thành phố như Quản lý, Giao thông, các Tòa nhà, v.v